פעילויות מתוקשבות ג'

            

אנו עוסקים בנושא
מדעי החומר: מעגל חשמלי
     
https://sites.google.com/a/rp.tzafonet.org.il/456mada/home/pylwywt-mtwqsbwt-g/hashmal

                                                                         


            תופעות מחזוריות
          חילופי היום  והלילה

                       
              אנרגיה חשמלית
                מעגל חשמלי


 תהליך חשיבה טכנולוגית
  חומרים-בניית מוצר פשוט
https://dl.dropboxusercontent.com/u/62212799/%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A%20%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94%20%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%AA.pptx         תופעות מחזוריות
        הירח - מופעי ירח
   


   עולם היצורים החיים-צמחים
https://sites.google.com/a/rp.tzafonet.org.il/456mada/home/pylwywt-mtwqsbwt-g/wlm-hyzwrym-hhyym-zmhym

         
 
                 מבחן מסכם
            מחזוריות כדור הארץ      מדעי החומר: תכונות חומרים


     מדעי החומר: חומרי דלק
https://sites.google.com/a/rp.tzafonet.org.il/456mada/home/kyth-g/dalik

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
הצג הורד
  37k גירסה 1 17 ביוני 2016, 3:15 ראומה שוחט
ĉ
הצג הורד
  23k גירסה 1 17 ביוני 2016, 3:15 ראומה שוחט