אתרי תוכן

פעילויות מתוקשבות -כיתה ו'

                          אנו עוסקים בנושא: תהליך החקר המדעי
                                   
    
                           
תהליך החקר המדעי

https://sites.google.com/a/rp.tzafonet.org.il/456mada/home/pylwywt-mtwqsbwt--kyth-w/thlyk-hhqr-hmdy

   
    מערכות ותהליכים ביצורים חיים
   השפעת מרכיבי סביבה אביוטיים 
           על מגוון 
היצורים החיים

     מערכות ותהליכים ביצורים חיים

       יחסי גומלין בין יצורים חיים 


מערכות ותהליכים ביצורים חיים 
       מגוון היצורים החיים         
     

 מערכות ותהליכים ביצורים חיים
 צורות הזנה שונות בבעלי חיים
   שרשרת מזון ומארג מזון
   
https://sites.google.com/a/rp.tzafonet.org.il/456mada/home/pylwywt-mtwqsbwt--kyth-w/zwrwt-hznh-swnwt-bbly-hyym
     
    
מערכות ותהליכים ביצורים חיים
 התאמת יצורים חיים לסביבתם


   מערכות ותהליכים ביצורים חיים
             מבחן מסכם
       
    
מדעי החומר-אנרגיה-מקורות אנרגיה 

        

        אנרגיה חשמלית
     הפקת חשמל באמצעות גנרטור

 


       מבחן בנושא אנרגיה חשמלית

                                       


    
      מדעי החומר: אנרגיה
             אנרגיה סביב          אנרגיה  חשמלית 
  הפקת זרם חשמלי בתחנות                            חשמל


         אנרגיות חלופיות 
     
    
   מבחן בנושא סוגי אנרגיה
   גלגולי אנרגיה ומקורות אנרגיה

 

          אנרגיה חשמלית
           צריכת חשמל     
 


מערכת ההובלה-דם ולב

https://sites.google.com/a/rp.tzafonet.org.il/456mada/home/pylwywt-mtwqsbwt--kyth-w/mrkt-hhwblh-hdm-whlb

     

      
               
              
תוכנית לימודים במדעיןם וטכנולוגיה לכיתה ו' - תשע"ד

התוכנית חושפת את התלמידים לארבעה תחומי תוכן עיקריים:

1. מדעי החומר(כימיה, פיזיקה) 2.  מדעי החיים(ביולוגיה)                                              3. מדעי כדור הארץ והיקום 4. טכנולוגיה (מעשה ידי אדם)

 הנושאים מדעי הסביבה ומיומנויות למידה באים לידי ביטוי בכל תחומי התוכן.    בכל שכבת גיל  ההדגשים שונים כך שתלמיד המגיע לכיתה ז' יהיה  בעל ידע ומיומנויות למידה שיאפשרו לו להתמודד בחיי היום יום, עם המציאות המשתנה בקצב מהיר.

פירוט הנושאים הנלמדים:

מדעי החיים: * מאפייני חיים-צרכים לקיום יצורים חיים.*מערכות ותהליכים ביצורים                             חיים ומערכות אקולוגיות-קשרי גומלין                                                                              *שמירה על מגוון היצורים החיים.  *השפעת האדם על הסביבה                                       ודרכים לצמצום  הנזקים הסביבתיים.                                                                                 * מערכות ותהליכים ביצורים חיים- אור ועין. האוזן. *בריאות האדם-                              איכות חיים ודרכים לשמירה. 

מדעי כדה"א והיקום*תנאים ייחודיים בכדה"א, מזג אויר ואקלים

מדעי החומר*אנרגיה-מקורות וסוגי אנרגיה *הפקת אנרגיה חשמלית נזקים                                         לסביבה. אנרגיה חלופית.  *אנרגיית אור וקול          

טכנולוגיה: *תעשייה וחברה-השפעת הטכנולוגיה על החברה

השנה נשים דגש על מיומנות החקר המדעי  מערכות ותהליכים ביצורים חיים ומערכות אקולוגיות.