פעילויות מתוקשבות -כיתה ו'


                          אנו עוסקים בנושא: מערכות ותהליכים ביצורים חיים
                                                     מזון, תזונה נבונה
                                                 
https://sites.google.com/a/rp.tzafonet.org.il/456mada/home/pylwywt-mtwqsbwt--kyth-w/qbwzwt-mzwn


   
    מערכות ותהליכים ביצורים חיים
   השפעת מרכיבי סביבה אביוטיים 
           על מגוון 
היצורים החיים

     מערכות ותהליכים ביצורים חיים

       יחסי גומלין בין יצורים חיים 


מערכות ותהליכים ביצורים חיים 
       מגוון היצורים החיים         
     

 מערכות ותהליכים ביצורים חיים
 צורות הזנה שונות בבעלי חיים
   שרשרת מזון ומארג מזון
   
https://sites.google.com/a/rp.tzafonet.org.il/456mada/home/pylwywt-mtwqsbwt--kyth-w/zwrwt-hznh-swnwt-bbly-hyym
     
    
מערכות ותהליכים ביצורים חיים
 התאמת יצורים חיים לסביבתם


   מערכות ותהליכים ביצורים חיים
             מבחן מסכם
       
    
מדעי החומר-אנרגיה-מקורות אנרגיה 

       
        אנרגיה חשמלית
        דרכים להפקת חשמל

 


       מבחן בנושא אנרגיה חשמלית

         מערכת ההובלה-דם ולב
                                             

https://sites.google.com/a/rp.tzafonet.org.il/456mada/home/pylwywt-mtwqsbwt--kyth-w/mrkt-hhwblh-hdm-whlb


    
      מדעי החומר: אנרגיה
             אנרגיה סביב



          אנרגיה  חשמלית 
  הפקת זרם חשמלי בתחנות                            חשמל




 

         אנרגיות חלופיות 
 

      
       מחזור הדם והלב          
https://sites.google.com/a/rp.tzafonet.org.il/456mada/home/pylwywt-mtwqsbwt--kyth-w/mbnh-hlb-htmt-mbnh-ltpqyd
                       
     
    
   בוחן בנושא סוגי אנרגיה,
 גלגולי אנרגיה ומקורות אנרגיה

 

          אנרגיה חשמלית
           
צריכת חשמל      


       
          תהליך החקר המדעי
https://sites.google.com/a/rp.tzafonet.org.il/456mada/home/pylwywt-mtwqsbwt--kyth-w/thlyk-hhqr-hmdy

     
      
               
              
תוכנית לימודים במדעיןם וטכנולוגיה לכיתה ו' - תשע"ה

התוכנית חושפת את התלמידים לארבעה תחומי תוכן עיקריים:

1. מדעי החומר(כימיה, פיזיקה) 2.  מדעי החיים(ביולוגיה)                                              3. מדעי כדור הארץ והיקום 4. טכנולוגיה (מעשה ידי אדם)

 הנושאים מדעי הסביבה ומיומנויות למידה באים לידי ביטוי בכל תחומי התוכן.    בכל שכבת גיל  ההדגשים שונים כך שתלמיד המגיע לכיתה ז' יהיה  בעל ידע ומיומנויות למידה שיאפשרו לו להתמודד בחיי היום יום, עם המציאות המשתנה בקצב מהיר.

פירוט הנושאים הנלמדים:


מדעי החומר*אנרגיה-סוגים המרות ומעברים. *מקורות אנרגיה. אנרגיה חשמלית                                           *אנרגיית אור וקול   .     

מדעי החיים  * הגוף כמערכת. * הובלה באדם-מערכת הדם. בריאות ומערכת הדם.                             תקשורת - מערכת עצבים: מבנה ותפקוד. אורח חיים בריא.                           

מדעי כדה"א והיקום ומערכות אקולוגיות: *תנאים ייחודיים בכדה"א. מגוון בטבע-בע"ח וסביבות חיים. יחסי גומלין יצורים-סביבה. השפעת האדם על הסביבה.

טכנולוגיה: *תעשייה וחברה-השפעת הטכנולוגיה על החברה

תחום הטכנולוגיה משתלב בכל נושאי הלימוד.

השנה נשים דגש על מיומנות החקר המדעי .

 

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser