פעילויות מתוקשבות -כיתה ד'

                                                                    אנו עוסקים בנושא
                                                                  מערכות ותהליכים ביצורים חיים
                                                              משתמשים במים, מזהמים וחוסכים
https://sites.google.com/a/rp.tzafonet.org.il/456mada/home/kyth-g/mstmsym-whwskym-bmym
 
                   
   מערכות ותהליכים ביצורים חיים
   
מאפייני חיים של יצורים חיים

https://sites.google.com/a/rp.tzafonet.org.il/456mada/home/kyth-g/mpyyny-hyym-1

           

   תהליך חשיבה טכנולוגית
בניית מוצר-סביבות חיים של         בעלי חיים                              
https://www.dropbox.com/s/gkz7f4v7vopjrlk/%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A%20%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94%20%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%AA%20%D7%92-%D7%93.pptx?dl=0


 
     מערכות טכנולוגיות
מבנה ופעולה של מערכות טכנולוגיות
https://www.dropbox.com/s/re71mbn2qn91hmh/%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA%20%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%94%20%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA%20%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%AA%20%D7%93-%D7%94.ppt?dl=0
 

  


 מערכות ותהליכים ביצורים חיים
   התאמות לסביבות חיים
            של בע"ח 

https://sites.google.com/a/rp.tzafonet.org.il/456mada/home/kyth-g/htmt-bly-hyym-lsbybt-hyym

   מערכות ותהליכים ביצורים חיים       מיון בעלי חיים לחסרי חוליות           ובעלי חוליות  
  
 מערכות ותהליכים ביצורים חיים
  חשיבות המגוון בבע"ח לאדם                     ולבע"ח  

 
          
כדור הארץ והיקום-מים ואויר
    נפח וכמות של חומר
https://sites.google.com/a/rp.tzafonet.org.il/456mada/home/pylwywt-mtwqsbwt-kyth-h/nph-wkmwt-sl-hwmrym

  
    כדור הארץ והיקום-מים
 משתמשים במים,מזהמים                            וחוסכים
https://sites.google.com/a/rp.tzafonet.org.il/456mada/home/kyth-g/mstmsym-whwskym-bmym

      כדור הארץ והיקום-מים
       מצבי צבירה של המים
       ומחזור המים בטבע

https://sites.google.com/a/rp.tzafonet.org.il/456mada/home/kyth-g/mzby-zbyrh-sl-mymתהליך חשיבה טכנולוגית
https://www.dropbox.com/s/uqv40iahzedlnt7/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%94%20%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%AA%20%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A%20%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F%20%281%29.pptx?dl=0

      העור העוטף את גופינו


https://sites.google.com/a/rp.tzafonet.org.il/456mada/home/kyth-g/hwr-hwtp-t-gwpynw

  


     
 
                                                            
       


תוכנית לימודים במדעים וטכנולוגיה לכיתה ד' - תשע"ז

התוכנית חושפת את התלמידים לארבעה תחומי תוכן עיקריים:

1. מדעי החומר(כימיה, פיזיקה) 2.  מדעי החיים(ביולוגיה) 3. מדעי כדור הארץ והיקום  

4. טכנולוגיה (עולם מעשה ידי אדם)

 הנושאים מדעי הסביבה ומיומנויות למידה באים לידי ביטוי בכל תחומי התוכן.       בכל שכבת  גיל  ההדגשים שונים כך שתלמיד המגיע לכיתה ז' יהיה  בעל ידע ומיומנויות למידה שיאפשרו לו להתמודד בחיי היום יום, עם המציאות המשתנה בקצב מהיר.

פירוט הנושאים הנלמדים:

מדעי החיים: *  בעלי חיים - מאפייני חיים .  המגוון בטבע. יחסי גומלין. מעורבות הא                              במרכיבי הסביבה.   מערכות ותהליכים היצורים חיים- העור באדם: בריאות העור. תנועה ויציבה. בריאות השלד והשרירים. אורח חיים  בריא.  

    מדעי החומר. מדעי כדה"א והיקום:

 הידרוספירה ואטמוספירה - מים: אפיון ושימושים. השפעת האדם  על המים.   

 * כמות ונפח של גופים . * שינויים בחומר ומצבי צבירה. אויר: הרכב, אפיון, שימושים.    

    תועלת ומחיר סביבתי.                                                 

טכנולוגיה:  *מהות הטכנולוגיה.  הפתרון הטכנולוגי. *מערכת טכנולוגית.                                          * השפעת הטכנולוגיה על החברה והסביבה.

תחום הטכנולוגיה משולב בהוראת כל הנושאים.

                                                                       


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
הצג הורד
  20k גירסה 1 1 בדצמ׳ 2017, 0:42 ראומה שוחט