מעורבות חברתית קהילתית בתיכון רוטברג, 2018

 

תכנית המעורבות החברתית החלה לפעול בשנה"ל תשע"ה והיא מחייבת את השתתפותו הפעילה של כל תלמיד בחטיבה העליונה בשנות לימודיו בתיכון (כתה י', יא', יב').

התכנית מכוונת לטפח בוגר ערכי, בעל תחושת ערך ומשמעות, בעל יכולת ניהול עצמי, המרגיש שייכות לקהילה, לחברה ולמדינה ואחריות כלפיהן  והמוכן ליטול חלק בעיצובן ובבנייתן. התכנית מהווה תנאי סף לקבלת תעודת בגרות.

עקרונות התוכנית:

שילוב של התנסות מעשית במעורבות חברתית עם למידה עיונית, ערכית ורגשית בכיתה ובקבוצה יחד עם שיח רפלקטיבי ועיבוד ההתנסות.

 הממד העיוני כולל שלושה מרכיבים: א. למידה – במסגרת כיתתית או שכבתית; ב. ליווי ותמיכהבקבוצות קטנות; ג. הכשרה לתפקיד – במקום ההתנסות המעשית.

הממד המעשי כולל שני סוגי התנסויות: א. התנסות אישית – התנסות במעורבות חברתית, על-פי בחירת התלמיד

ב. התנסות קבוצתית ("פרויקט") – התנסות ביזמות חברתית שבה התלמידים מגלים מעורבות,  מזהים צרכים חברתיים בקהילה ובחברה ונותנים להם מענה.  הלמידה וההתנסות יאפשרו טיפוח מיומנויות תוך-אישיות, בין-אישיות וחברתיות; ביטוי אישי ומימוש עצמי וגילוי מנהיגות ויזמות חברתית.

פירוט שעות ההתנדבות לשם קבלת תעודת בגרות:

כתה י': 60 שעות התנדבות אישיות ועוד 9 שעות התנדבות קבוצתיות+ כתיבת עבודה*

כתה יא' – 30 שעות התנדבות אישיות ועוד 21 שעות התנדבות קבוצתיות + כתיבת עבודה* (מסלול מצטיינים: 60 שעות אישיות+  21 קבוצתיות +עבודה)

כתה יב' – 26 שעות  התנדבות קבוצתיות + כתיבת עבודה* (מסלול מצטיינים: 60 שעות אישיות+ 26 קבוצתיות + עבודה)

*בסיום כל שנת פעילות  על התלמיד להגיש עבודה מסכמת המתארת את פעילותו במהלך השנה.

אופן הפעלת התכנית בתיכון רוטברג:

שלב א': שעות התנדבות אישית – התלמידים נחשפים למקומות ההתנדבות ביום חשיפה, הרצאות , פעילות "מרחב פתוח", ומפגשים בשעורי חינוך. מחובתו של כל תלמיד להרשם למקום ההתנדבות בו בחר ולהתנדב בפועל.

הרישום מתבצע בשני שלבים: 1. רישום באפליקציה – פתיחת תיק מתנדב   2. רישום לתוכנית ההתנדבות האישית

שלב ב': שעות התנדבות קבוצתיות - אנו מוצאים כי קיים קשר הדוק בין תכני הלימוד במקצועות השונים הנלמדים בתיכון, לבין תכנית המעורבות החברתית. לאור כך, צוותי המורים המקצועיים בתיכון יצרו תוכנית המשלבת למידה עיונית תוך התנדבות קהילתית. באופן זה התלמידים לומדים בכתה נושא עיוני ומבצעים בפועל שעות התנדבות בקהילה כגון: חשיפת נושא הכימיה לגני הילדים ע"י ניסויים, הרצאות עמיתים בחטיבה ובתיכון (ביולוגיה, ביוטכנולוגיה), מפגשים עם ניצולי שואה (הסטוריה),  בניית משחקי חשיבה (לשון), בניית אתר המעודד התנדבות בקהילה (תקשורת), בניית לוחות עבודה לעמותות (הנדסת תוכנה)  ועוד..

דרישות ההתנדבות:

התלמידים יתנדבו במהלך החודשים אוקטובר-אפריל  60 / 30 שעות אישיות וכן שעות קבוצתיות.

כל תלמיד יירשם באפליקציה לשם מעקב מטעם הרשות/ מחנך. המעקב אחר שעות ההתנדבות מבוצע באופן אינטרנטי בלבד, ללא טפסים.

בסיום ההתנדבות בכל שנה, יגיש כל תלמיד עבודה כתובה עד לחודש מאי.

 

התכנית מהווה תנאי סף לקבלת תעודת בגרות.

 

 

קישור לחוברת העירונית-

https://ramat-hasharon.muni.il/2%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8/

 

 


מצורף סרטון הדרכה להורדת האפליקציה :

https://www.youtube.com/watch?v=nEbXWU3AiIY

 

 

בהצלחה לכולנו,

 

 

הדס קוטלר שפיגל                                                                   יעל גרוס

רכזת מעורבות חברתית קהילתית                                           אחראית מעורבות קבוצתית

 

 

  

 


עליך להיות מחובר למערכת כדי להוסיף גאדג'טים שרק אתה יכול לראות