Studie- och yrkesvägledning

Vi som Studie- och yrkesvägledare har till uppgift att vägleda elever att göra medvetna och väl övervägda val vad det gäller studier och yrken. De olika valen kan vara under studietiden, val inför framtiden och val av olika kurser under studietiden.

Vi erbjuder enskilda samtal och/eller tillsammans med vårdnadshavare och ger information i grupp.

Vi utgår ifrån ett individperspektiv och ska vara ett stöd för beslutsprocessen, ett ”neutralt bollplank”.


Välkomna!

 Lena Olof-Ors och Anna Beckman