Övrig personal

Här på Rosendalsgymnasiet arbetar även

Hans Söderman, It-samordnare
Salah Rasul, Skolvärd

Agneta Larsson, Skoladministratör
Anna-Karin Nordqvist, Intendent