Välkommen till Rosendalsgymnasiets interna sidor "Rosnet". Här samlas all information för dig som är elev eller anställd på
Rosendalsgymnasiet.
Du hittar till lärarnas sidor via Personalsidor i menyn till vänster.

Aktuellt

 • Skolstart augusti 2020
  Åk 1 är mycket välkomna till Rosendalsgymnasiet tisdag 18 augusti, vi börjar med upprop kl 9.00. Uppropen kommer ske klassvis i respektive klassrum. Utanför huvudentrén kommer det finnas klasslistor med hänvisning till rätt klassrum. Vi är många som kommer finnas på plats och kunna hjälpa dig att hitta rätt.

  Åk 2 och 3 börjar torsdag 20 augusti med upprop kl 8.30 och går därefter enligt schema.

  IMA har upprop i klassrum onsdag 19 augusti kl 9.00

  SPRINT har upprop onsdag 19 augusti kl 9.00. Uppropen kommer ske klassvis i respektive klassrum. Utanför huvudentrén kommer det finnas klasslistor med hänvisning till rätt klassrum. Vi är många som kommer finnas på plats och kunna hjälpa dig att hitta rätt.

  Undvik gärna kollektivtrafik till och från skolan om möjligt och ta gärna cykeln!
  Inlagd av Administration Rosendalsgymnasiet
 • Information om sommargymnasiet
  Du som har tänkt att läsa en eller två kurser på sommargymnasiet bör anmäla dig nu. Sista anmälningsdag är den 19 maj. 
  Sommargymnasiet blir av, men med undervisning varannan dag på Fyrisskolan och varannan dag på distans. Läs vilka kurser du kan anmäla dig till och mer information på deras hemsida här.  

  I korthet: sommargymnasiet börjar torsdag 11 juni och håller på i fyra veckor. Du kan läsa max två kurser, endast kurser du har F i (eller riskerar att få F i nu i vår), samt kurser du behöver läsa in på grund av byte av gymnasieprogram. Du får alltså inte läsa extra kurser på sommargy, eller läsa upp betyget i kurser du redan har godkänt betyg i. Elever i åk 3 kan endast läsa på sommargymnasiet med förlängd studiegång över sommaren, det behövs ett beslut från rektor. 

  Elever antas till sommargymnasiet i turordning efter anmälningsdatum, det vill säga det datum vi får in din anmälan och registrerar kursen på dig. Därför är det viktigt att du anmäler dig så snart som möjligt. Om du skulle få godkänt i en kurs nu i vår som du har anmält dig till på sommargymnasiet, går det att avanmäla sig i juni. 

  Du anmäler dig genom att ladda ner och fylla i anmälningsblanketten på sommargymnasiets hemsida och skicka den hit till Rosendal på administrationen@rosendalsgymnasiet.se 

  Du ska även lägga 100 kronor i pant per kurs du anmäler dig till, du får tillbaka pengarna om du har mer än 80% närvaro på kursen du läst. De 100 kronorna i depositionsavgift swishar du till vårt nummer 123 268 76 30, ange Namn Klass Sommar så vet vi vilka som betalat och ska få tillbaka pengarna i sommar.

  Inlagd 5 maj 2020 01:57 av Dokument Rosendalsgymnasiet
 • Information från Uppsala kommun
  Här kan du läsa ett informationsbrev från Uppsala kommun till vårdnadshavare.
  Inlagd 15 apr. 2020 00:09 av Dokument Rosendalsgymnasiet
 • Information till vårdnadshavare från Rosendal
  I drygt två veckor har vi på Rosendalsgymnasiet bedrivit fjärrundervisning. Från en dag till en annan stängdes skolbyggnaden för elever och lärandet skulle ske via distans och hemifrån. Det har varit fantastiskt att se hur elever, lärare och personal har samarbetat och hjälpts åt för att få det att fungera. 

  Närvaron bland eleverna är god. Lektionerna följer ordinarie schema, lärarna tar närvaro och för in den i Dexter som vanligt. Om din ungdom är sjuk och inte kan följa undervisningen är det viktigt att du sjukanmäler hen.  

  Varje vecka skickar elevhälsoteamet ett nyhetsbrev till eleverna med fokus på hälsofrämjande åtgärder kopplat till att vi nu bedriver fjärrundervisning.

  Ganska många elever vittnar om att det är svårare att hålla de dagliga rutinerna och strukturerna då arbetet sker hemifrån och här kan ni vårdnadshavare hjälpa till och stötta. Här är några tips som är bra att tänka på för att få fjärrundervisningen att fungera:

  - Gå upp på morgonen 

  En av de viktigaste rutinerna är att komma upp i tid på morgonen. Här kan ni  vårdnadshavare behöva hjälpa er ungdom. Att inte vända på dygnsrytmen utan försöka gå upp samma tid som vanligt och även gå och lägga sig i tid. Att duscha och klä på sig och äta frukost innan första lektionen börjar.

  - Ordna en bra lärmiljö

  En fungerande arbetsplats där man pluggar. Man kan behöva sitta skönt och varierat, ha god belysning och en plats där man kan få lugn och ro. Att sitta i soffan eller sängen med en film på i bakgrunden kanske känns skönt, men gör det svårare att koncentrera sig. 

  - Planera skolarbetet

  En viktig sak är planeringen av skolarbetet. Att visuellt synliggöra arbetsdagen och veckan hjälper. Man mår bra av att få stryka en uppgift man gjort. Planera även in ledig tid. Det är lätt att skolarbete och ledig tid går ihop då man arbetar hemifrån. 

  - Glöm inte pauserna och maten

  Vi vet att rörlighet är viktigt för hjärnan. En fysisk aktivitet bara några minuter är bättre än inget. Att gå ut, andas frisk luft och få solljus. Matens betydelse får vi inte glömma. Det påverkar såväl ork som koncentration i hög utsträckning. Kanske kan du och din ungdom laga lunchlådor, som ungdomen kan äta under lunchrasten. 

  - Det sociala sammanhanget

  Ett socialt sammanhang är också viktigt. I och med fjärrundervisning har förutsättningarna ändrats. Samtidigt som man behöver begränsa mobilanvändandet och sociala medier under skoltid, så kan man behöva hjälpa sin ungdom att hitta en social gemenskap. 

  För gärna dialog med din ungdom kring dessa frågor. Tillsammans kommer ni säkert på kloka lösningar. 

  I situationer som nu, när vi får ny information dagligen och man oroar sig på flera plan för sin familj, sina vänner, att bli sjuk mm. är det extra viktigt att skapa trygghet för våra ungdomar. På uppsala.se/covid-19 samlar Uppsala kommun i första hand uppdaterad information som gäller förskola och skola, men även annan information om verksamheter inom Uppsala kommun. 

  Nu inför påsklovet vill vi även informera om att kommunens ungdomsjour har märkt att det är fler ungdomar än vanligt som rör sig utomhus på stan sent på kvällarna och Polisen i Uppsala uttrycker en oro att ungdomar kan hamna i problem. 

  Om du har frågor och funderingar kopplat till din ungdom och studierna kan du alltid höra av dig till oss på skolan - till mentor, till elevhälsoteamet eller till oss i skolledningen. Vi finns här för alla Rosendalare!    
  Inlagd 15 apr. 2020 00:05 av Dokument Rosendalsgymnasiet
 • Skolbyggnaden stängd men lärandet fortgår via fjärrundervisning!

  Hej alla Rosendalare!

  Alla elever som är friska deltar i distansundervisning. Lektioner vid distansundervisning följer ditt ordinarie schema

  Om du är sjuk förväntas du vila och ta hand om dig och då har du ingen möjlighet att följa distansundervisningen. Be dina vårdnadshavare sjukanmäla dig som vanligt vid sjukdom om du är över 18 år sjukanmäler du dig själv.  

  Respektive lärare lägger på sin personalsida på Rosnet upp instruktioner, så att du vet vad du ska göra för att delta på respektive lektion. Du måste även kontinuerligt (minst två gånger per dag - innan första lektionen börjar och efter avslutad skoldag) läsa din skolmail då det här kan komma även annan viktig information. 

  Hur distansundervisningen bedrivs bestämmer respektive lärare utifrån kursens behov. 

  Om du har frågor angående instruktionerna på lärarens personalsida mailar du läraren för att ta reda på vad som gäller.

  Läraren kommer ge dig instruktioner för vad du ska göra för att få närvaro registrerad i Dexter för respektive lektion. 

  Om du glömt t.ex. böcker eller dator i skolan kommer vi imorgon ha bemanning vid huvudentrén som öppnar för dig så att du kan hämta det du behöver. 

  Ta hand om er så hörs vi via mail. 

  Inlagd 20 mars 2020 08:50 av Jeanette Fry Rosendalsgymnasiet
 • Information till elever och vårdnadshavare på gymnasieskolor i Uppsala kommun från gymnasieledningen

  På en pressträff idag gick regeringen ut med rekommendationen att gymnasieskolor från och med imorgon den 18 mars går över till distansundervisning. Åtgärden ska minska smittspridningen i samhället av coronaviruset.

  Uppsala kommun följer myndigheternas rekommendationer. Det innebär att utbildningsnämnden nu har fattat beslut om att sätta igång distansundervisning i gymnasieskolorna. Gymnasiesärskolan omfattas inte av det nya beslutet och kommer att vara öppen som vanligt.

  Vi kommer att göra vårt yttersta för att alla elever ska kunna fortsätta studera och få sin utbildning även fortsättningsvis. Vi kommer alla behöva hjälpas åt för att hitta bra lösningar som fungerar både för lärare och elever. Samtidigt behöver vi er hjälp som vårdnadshavare för att kunna säkerställa att ungdomarna sköter sitt skolarbete och vikten av elevernas eget ansvar väger nu ännu tyngre än vanligt.

  Utbildningsnämnden uppmanar er också att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens råd för att förhindra smitta. Ha god handhygien och begränsa sociala kontakter. Annars fyller fjärr- och distansundervisningen inte sitt syfte.

  Det här är inga enkla beslut att fatta, men vi ska samtidigt komma ihåg att barn, ungdomar och friska vuxna löper liten risk att bli allvarligt sjuka av coronaviruset. Att vi stänger skolor handlar om att skydda samhällets allra känsligaste personer – och hjälps vi åt kommer vi att lösa även dessa utmaningar.

  Inlagd 17 mars 2020 14:02 av Dokument Rosendalsgymnasiet
 • Uppdaterad information med anledning av coronavirusets spridning
  Hej! 

  Folkhälsomyndigheten har gått ut med information att det nu är större risk att smittas av coronaviruset. Uppsalas kommunala förskolor och skolor har just nu öppet som vanligt. Däremot är det extra viktigt att barn, elever och medarbetare håller sig hemma och sjukanmäler sig vid minsta symptom på hosta, luftvägsbesvär eller feber. Om du har ett infektionskänsligt barn och undrar om barnet ska gå till skolan eller förskolan ska du kontakta din behandlande läkare för bedömning.

  Barn och elevers oro
  Många barn, elever och även vuxna kan känna oro kring corona. Om du som vårdnadshavare har frågor eller vill ha stöd i hur du kan prata med ditt barn kan du ringa telefonnummer 113 13.  

  Samlad information Uppsala kommuns webbplats
  På Uppsala kommun har vi ett uppdrag att arbeta för att minska smittspridningen. Det gör vi både genom att ge information om det aktuella läget men också genom att se över till exempel städ- och hygienrutiner. Det kommer snabbt nya beslut från regeringen och råd från Folkhälsomyndigheten. På www.uppsala.se/covid-19 samlar vi i första hand uppdaterad information som gäller förskola och skola men även annan information om verksamheter i Uppsala kommun. 

  In other languages
  Information about the corona virus is available in other languages on www.uppsala.se/covid-19 and Public Health Acency of Sweden. 


  Inlagd 12 mars 2020 07:38 av Dokument Rosendalsgymnasiet
 • Uppdaterad information om Corona-viruset
  Information till medarbetare, elever och vårdnadshavare med anledning av coronavirusets spridning

  I Uppsala kommuns förskolor och skolor följer vi fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Elever som är friska ska gå till skolan och barn som är friska kan gå till förskolan. Vi uppmanar medarbetare, barn och elever som har varit i virusdrabbade områden att vara uppmärksamma på tidiga symptom på eventuell infektion som hosta eller feber eller luftvägsbesvär. Vid minsta symptom på ett av dessa ska både medarbetare, barn och elever hålla sig hemma och kontakta Vårdguiden på telefonnummer 1177. 

   

  Registrering av frånvaro

  Om elever i grund- och gymnasieskolan som varit i virusdrabbade områden stannar hemma även innan de uppvisat symptom kommer vi i dagsläget inte att registrera det som ogiltig frånvaro. Det är däremot viktigt att vårdnadshavare anmäler frånvaro enligt de ordinarie rutiner som finns. Man ska i detta fall också så snart som möjligt kontakta rektor för en dialog om elevens skolgång. 

   

  För infektionskänsliga barn gäller att man är i kontakt med behandlande läkare för en bedömning.

   

  Löpande information på uppsala.se

  I fortsättningen kan du i första hand följa Uppsala kommuns hantering av denna fråga påwww.uppsala.se/covid-19. Där uppdateras informationen löpande. Vi kommer också att länka till denna information från förskolornas och skolornas webbplatser.

  Inlagd 3 mars 2020 14:18 av Dokument Rosendalsgymnasiet
 • Coronavirus

  Följande information gäller här och nu för alla elever på skolor i Uppsala kommun. 

   

  Information till elever och vårdnadshavare med anledning av coronavirusets spridning

  Med anledning av coronavirusets spridning får vi en del frågor om vi har upprättat några särskilda rutiner för förskole- och skolverksamheten i Uppsala kommun. Just nu förhåller vi oss fortsatt till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anvisningar: 

  • Barn, elever och medarbetare som har rest i områden där coronaviruset sprids ska vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber.
  • Vid uppvisande av sådana symtom ska barn, elever och medarbetare vara hemma och kontakta 1177 Vårdguiden via telefon.
  • Om barnen inte har några symptom gäller skolplikt som vanligt.

   

  Vid förändrat läge

  Om läget skulle ändras och det blir särskilda rekommendationer för både enskilda förskolor/skolor eller i kommunen som helhet så kommer vi att återkomma till er i denna kanal.

   

  Mer information finns också på https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyacoronavirus

   

   

  Med vänliga hälsningar

   

  Christine Kastner Johnson
  Chef Kommunal Gymnasieskola

  Ledning Kommunal gymnasieskola

   

  Hör gärna av er till mig om ni har frågor och funderingar kring informationen. 

   

  Med vänlig hälsning,

   

  Jeanette Fry

  Rektor 

  Rosendalsgymnasiet

   

  Inlagd 28 feb. 2020 03:52 av Administration Rosendalsgymnasiet
 • Studenten 2020 Rosendal
  Utspringet kommer att ske klockan 14.


  Inlagd 25 feb. 2020 03:01 av Dokument Rosendalsgymnasiet
Visar inlägg 1 - 10 av 14. Visa mer »