Välkommen till Rosendalsgymnasiets interna sidor "Rosnet". Här samlas all information för dig som är elev eller anställd på
Rosendalsgymnasiet.
Du hittar till lärarnas sidor via Personalsidor i menyn till vänster.

Aktuellt

 • Skolbyggnaden stängd men lärandet fortgår via fjärrundervisning!

  Hej alla Rosendalare!

  Alla elever som är friska deltar i distansundervisning. Lektioner vid distansundervisning följer ditt ordinarie schema

  Om du är sjuk förväntas du vila och ta hand om dig och då har du ingen möjlighet att följa distansundervisningen. Be dina vårdnadshavare sjukanmäla dig som vanligt vid sjukdom om du är över 18 år sjukanmäler du dig själv.  

  Respektive lärare lägger på sin personalsida på Rosnet upp instruktioner, så att du vet vad du ska göra för att delta på respektive lektion. Du måste även kontinuerligt (minst två gånger per dag - innan första lektionen börjar och efter avslutad skoldag) läsa din skolmail då det här kan komma även annan viktig information. 

  Hur distansundervisningen bedrivs bestämmer respektive lärare utifrån kursens behov. 

  Om du har frågor angående instruktionerna på lärarens personalsida mailar du läraren för att ta reda på vad som gäller.

  Läraren kommer ge dig instruktioner för vad du ska göra för att få närvaro registrerad i Dexter för respektive lektion. 

  Om du glömt t.ex. böcker eller dator i skolan kommer vi imorgon ha bemanning vid huvudentrén som öppnar för dig så att du kan hämta det du behöver. 

  Ta hand om er så hörs vi via mail. 

  Inlagd 20 mars 2020 08:50 av Jeanette Fry Personal
 • Information till elever och vårdnadshavare på gymnasieskolor i Uppsala kommun från gymnasieledningen

  På en pressträff idag gick regeringen ut med rekommendationen att gymnasieskolor från och med imorgon den 18 mars går över till distansundervisning. Åtgärden ska minska smittspridningen i samhället av coronaviruset.

  Uppsala kommun följer myndigheternas rekommendationer. Det innebär att utbildningsnämnden nu har fattat beslut om att sätta igång distansundervisning i gymnasieskolorna. Gymnasiesärskolan omfattas inte av det nya beslutet och kommer att vara öppen som vanligt.

  Vi kommer att göra vårt yttersta för att alla elever ska kunna fortsätta studera och få sin utbildning även fortsättningsvis. Vi kommer alla behöva hjälpas åt för att hitta bra lösningar som fungerar både för lärare och elever. Samtidigt behöver vi er hjälp som vårdnadshavare för att kunna säkerställa att ungdomarna sköter sitt skolarbete och vikten av elevernas eget ansvar väger nu ännu tyngre än vanligt.

  Utbildningsnämnden uppmanar er också att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens råd för att förhindra smitta. Ha god handhygien och begränsa sociala kontakter. Annars fyller fjärr- och distansundervisningen inte sitt syfte.

  Det här är inga enkla beslut att fatta, men vi ska samtidigt komma ihåg att barn, ungdomar och friska vuxna löper liten risk att bli allvarligt sjuka av coronaviruset. Att vi stänger skolor handlar om att skydda samhällets allra känsligaste personer – och hjälps vi åt kommer vi att lösa även dessa utmaningar.

  Inlagd 17 mars 2020 14:02 av Dokument Rosendal
 • Uppdaterad information med anledning av coronavirusets spridning
  Hej! 

  Folkhälsomyndigheten har gått ut med information att det nu är större risk att smittas av coronaviruset. Uppsalas kommunala förskolor och skolor har just nu öppet som vanligt. Däremot är det extra viktigt att barn, elever och medarbetare håller sig hemma och sjukanmäler sig vid minsta symptom på hosta, luftvägsbesvär eller feber. Om du har ett infektionskänsligt barn och undrar om barnet ska gå till skolan eller förskolan ska du kontakta din behandlande läkare för bedömning.

  Barn och elevers oro
  Många barn, elever och även vuxna kan känna oro kring corona. Om du som vårdnadshavare har frågor eller vill ha stöd i hur du kan prata med ditt barn kan du ringa telefonnummer 113 13.  

  Samlad information Uppsala kommuns webbplats
  På Uppsala kommun har vi ett uppdrag att arbeta för att minska smittspridningen. Det gör vi både genom att ge information om det aktuella läget men också genom att se över till exempel städ- och hygienrutiner. Det kommer snabbt nya beslut från regeringen och råd från Folkhälsomyndigheten. På www.uppsala.se/covid-19 samlar vi i första hand uppdaterad information som gäller förskola och skola men även annan information om verksamheter i Uppsala kommun. 

  In other languages
  Information about the corona virus is available in other languages on www.uppsala.se/covid-19 and Public Health Acency of Sweden. 


  Inlagd 12 mars 2020 07:38 av Dokument Rosendal
 • Uppdaterad information om Corona-viruset
  Information till medarbetare, elever och vårdnadshavare med anledning av coronavirusets spridning

  I Uppsala kommuns förskolor och skolor följer vi fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Elever som är friska ska gå till skolan och barn som är friska kan gå till förskolan. Vi uppmanar medarbetare, barn och elever som har varit i virusdrabbade områden att vara uppmärksamma på tidiga symptom på eventuell infektion som hosta eller feber eller luftvägsbesvär. Vid minsta symptom på ett av dessa ska både medarbetare, barn och elever hålla sig hemma och kontakta Vårdguiden på telefonnummer 1177. 

   

  Registrering av frånvaro

  Om elever i grund- och gymnasieskolan som varit i virusdrabbade områden stannar hemma även innan de uppvisat symptom kommer vi i dagsläget inte att registrera det som ogiltig frånvaro. Det är däremot viktigt att vårdnadshavare anmäler frånvaro enligt de ordinarie rutiner som finns. Man ska i detta fall också så snart som möjligt kontakta rektor för en dialog om elevens skolgång. 

   

  För infektionskänsliga barn gäller att man är i kontakt med behandlande läkare för en bedömning.

   

  Löpande information på uppsala.se

  I fortsättningen kan du i första hand följa Uppsala kommuns hantering av denna fråga påwww.uppsala.se/covid-19. Där uppdateras informationen löpande. Vi kommer också att länka till denna information från förskolornas och skolornas webbplatser.

  Inlagd 3 mars 2020 14:18 av Dokument Rosendal
 • Coronavirus

  Följande information gäller här och nu för alla elever på skolor i Uppsala kommun. 

   

  Information till elever och vårdnadshavare med anledning av coronavirusets spridning

  Med anledning av coronavirusets spridning får vi en del frågor om vi har upprättat några särskilda rutiner för förskole- och skolverksamheten i Uppsala kommun. Just nu förhåller vi oss fortsatt till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anvisningar: 

  • Barn, elever och medarbetare som har rest i områden där coronaviruset sprids ska vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber.
  • Vid uppvisande av sådana symtom ska barn, elever och medarbetare vara hemma och kontakta 1177 Vårdguiden via telefon.
  • Om barnen inte har några symptom gäller skolplikt som vanligt.

   

  Vid förändrat läge

  Om läget skulle ändras och det blir särskilda rekommendationer för både enskilda förskolor/skolor eller i kommunen som helhet så kommer vi att återkomma till er i denna kanal.

   

  Mer information finns också på https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyacoronavirus

   

   

  Med vänliga hälsningar

   

  Christine Kastner Johnson
  Chef Kommunal Gymnasieskola

  Ledning Kommunal gymnasieskola

   

  Hör gärna av er till mig om ni har frågor och funderingar kring informationen. 

   

  Med vänlig hälsning,

   

  Jeanette Fry

  Rektor 

  Rosendalsgymnasiet

   

  Inlagd 28 feb. 2020 03:52 av Administrationen Rosendal
 • Studenten 2020 Rosendal
  Utspringet kommer att ske klockan 14.


  Inlagd 25 feb. 2020 03:01 av Dokument Rosendal
 • Staden
  19 dagar kvar till STADEN!!!
  Alla treor på natur, se upp och håll utkik, mer information kommer..!

  /Stadenkommitten
  Inlagd 13 feb. 2020 05:02 av Dokument Rosendal
 • Sommarjobb hos kommunen
  För dig som går årskurs 1 eller 2 på gymnasiet eller går på Sprint kan söka sommarjobb hos kommunen.

  Inlagd 4 feb. 2020 04:04 av Administrationen Rosendal
 • Högskoleprovet
  Anmälan via studera.nu sista dag 3 februari. Provdag lördag 4 april.

  Hälsningar
  Lena o Linn
  Studie- och yrkesvägledare
  Inlagd 28 jan. 2020 02:05 av Administrationen Rosendal
 • Lördagsgymnasiet 2020
  Sista anmälningsdag till Lördagsgymnasiet är 16 januari kl 15.00
  Lördagsgymnasiet är för dig som behöver läsa upp ett f-betyg/streck, eller för dig som saknar kurs på grund av t ex programbyte.
  Mer info: 

  Anmälningsblankett finns i Rosendalsgymnasiet reception. Det är där du lämnar in anmälan och betalar depositions-
  avgiften 100kr/kurs 

  Inlagd 13 dec. 2019 03:35 av Administrationen Rosendal
Visar inlägg 1 - 10 av 10. Visa mer »