Välkommen & kontakt

På den här sajten har vi samlat information, länkar, övningar och uppslag till det likabehandlingsarbete vi bedriver på Rosendalsgymnasiet. Materialet är sammanställt av Likabehandlingsgruppen, och är tänkt att användas som hjälp och stöd vid arbetet mot kränkningar, trakasserier och diskriminering på skolan. Det har en klar och återkommande struktur och är förhoppningsvis också skapligt självbärande! Du navigerar dig fram genom menyn till vänster, där varje tema har ett antal underordnade sidor (som du får fram genom att trycka på pilen vid varje tema).

Likabehandlingsarbetet är en utmaning för all personal och för alla elever. Det är spännande och intressant, men samtidigt inte enkelt eftersom det rör mänskliga relationer. Det erbjuder viss frihet i vad som behandlas och hur det tas upp i undervisningen, men likabehandlingsarbetet är däremot inte frivilligt för någon eftersom det regleras i lag. Målet är något vi alla vill ha: en tryggare och mer respektfull miljö för alla som tillbringar sina dagar i skolan! 

För dig som är nykomling på sidan kan det vara bra att börja läsa länken "Läs mig först".


Kontaktuppgifter
Likabehandlingsgruppen består av personal och elever bjuds in till vissa träffar. Vill du få kontakt med gruppen finns våra mejladresser nedan:
Christer Nilsson, programrektor NA (christer.nilsson@rosendalsgymnasiet.se)
Olov Jansson, lärare (olov.jansson@rosendalsgymnasiet.se)
Mattias Söder, lärare (mattias.soder@rosendalsgymnasiet.se)