PCBased MathProject on 11 EU-maan ja 14 koulun Comenius-hanke, jossa kehitetään tietokoneavusteista matematiikan oppimista.

Projektiamme on tukenut Teknologiateollisuuden 100-VUOTISSÄÄTIÖ
Linkki hankkeen kotisivuille: MathProject