Osallistujat (liite)


Kirkon ulkomaanavun tervehdys 13.11.2008 (liite)


Kehitys-lehti 1/2008, Saara Koikkalainen (liite)


Hankkeen suojelijan Eeva Ahtisaaren tervehdys (liite)


Rakennusvaihe

Kubagun alue, missä Molenden koulua rakennetaan, sijaitsee Kongon Demokraattisen Tasavallan Itäisessä maakunnassa (Province Orientale), noin 20 kilometrin päässä Kisanganista joka on maakunnan pääkaupunki ja Kongon toiseksi suurin kaupunki. Alue kärsi pahoin sodassa 1998-2002 ja vielä vuosia sen jälkeenkin alueella oli rauhatonta. Viime vuosien ajan Kisanganin alue on kuitenkin ollut suhteellisen rauhallinen verrattuna maakunnan itäisimpiin osiin ja muihin Kongon itäisiin maakuntiin. Alue on edelleen hyvin köyhä, eikä valtionhallinto pysty tarjoamaan ihmisille kunnollisia peruspaleluita kuten koulutusta ja terveydenhuoltoa. Kubagussa ihmiset elävät pääosin maanviljelystä ja pienimuotoisesta eläintenkasvatuksesta. Vuoden 2008 lopulla LML esitti Kirkon Ulkomaanavulle maaseudun kehityshankkeen rahoittamista Kubagussa. Vuoden 2009 alussa tehtiin pohjakartoitus jonka perusteella suunnittelutyötä tehtiin vuoden 2009 aikana. Kyläläiset olivat itse tiiviisti mukana suunnittelussa, ja koulun rakentaminen oli yksi heille tärkeistä kehitystoiveista. Ulkomaanapu päätti rahoittaa LML:n esittämää ihmisten ruokaturvan ja toimeentulon parantamiseen tähtäävää kehityshanketta Kubagussa Ulkoministeriön rahoituksella. Koulun rakentaminen puolestaan irrotettiin omaksi keräysvaroin rahoitettavaksi hankkeeksi, jonka toteuttamisen Lyseonpuiston keräys teki mahdolliseksi.

Projektin kulku ja tilanne

Koulu päätettiin rakentaa Batikayafin kylään samalle paikalle missä alueen koulu on tähänkin asti toiminut. Aikaisemmin paikalla oli 1953 sementistä rakennettu koulurakennus, joka kuitenkin tuhoutui 90—luvulla sodan aikana. Sen jälkeen sitä ei ole rakennettu uudelleen vaan oppilaat ovat opiskelleet bambusta ja muista alkeellisista materiaaleista tehdyssä suojassa. Erityisesti sadekaudella opiskelu on usein jouduttu peruuttamaan tai keskeyttämään koska katto ei pidä vettä. Koululaisia on lukuvuonna 2009-2010 yhteensä 392, joista 176 tyttöjä ja 216 poikia. Ensimmäisellä luokalla on 94 oppilasta, mutta kuudennella enää 34 joka kertoo että usein lapset joutuvat keskeyttämään koulunkäynnin ennen kuin ovat suorittaneet peruskoulun loppuun. Oppilaat tulevat kouluun päivittäin jalkaisin jopa 10 kilometrin päästä. Koulussa on kuusi opettajaa sekä rehtori.


Molenden koulunrakennusprojekti aloitettiin marraskuussa 2009. Tarkoituksena on rakentaa kolme luokkahuonetta vanhan 50—luvulla rakennetun koulun perustuksille, missä joitakin seiniäkin on yhä pystyssä, sekä rakentaa kokonaan uudet kolme luokkahuonetta. Näin kaikki kuusi peruskoulun luokka-astetta saavat omat luokkahuoneensa. Aluksi perustettiin kyläläisistä koostuva komitea jonka tehtävänä on seurata projektin edistymistä ja auttaa paikallisen työvoiman sekä materiaalien löytämisessä. LML palkkasi teknisen asiantuntijan johtamaan ja valvomaan rakennustyötä. Koska kaupungista Kubaguun johtava tie on hyvin huonossa kunnossa ja matkan varrella olevat kolme siltaa puoliksi romahtaneita, täytyi kyläläisten ensin kunnostaa tie ja sillat niin että kuorma-auto pääsisi tuomaan kylään rakennusmateriaaleja. Koululaisten vanhemmat myös keräsivät rahaa yhteensä 103 000 Kongon frangia eli noin 130 USD rakennustiilien hankkimiseen. Tämä on huomattava ponnistus, kun huomioi että 80%:lla alueen asukkaista kuukausitulot ovat alle 30 USD ja useilla on vaikeuksia saada edes riittäväksi ruokaa perheillensä. Alun perin tarkoituksena oli tehdä tiilet paikallisista materiaaleista. Kyläläisten voimin saatiinkin noin 13 500 tiiltä tehtyä, mutta vasta silloin kävi ilmi että paikallinen savi ei ole soveltuvaa tiilien tekemiseen, ja tehdyt tiilet murenivat nopeasti käyttökelvottomiksi. Tiilet jouduttiin siis tuomaan muualta mikä aiheutti viivästyksiä rakennustöissä.


Kubagussa ei ole ennestään yhtään ”modernia” tiilistä, sementistä tai muista kestävistä materiaaleista tehtyä rakennusta, vaan talot on tehty lähinnä bambusta ja savesta. Niinpä kyläläisillä ei myöskään ole kokemusta moderneista rakennustekniikoista. Kyläläisistä palkattiin 15 miestä 5 dollarin päiväpalkalla tekemään rakennustyötä kaupungista tulevan asiantuntijan johdolla ja opastuksella. Tämä on myös erinomainen kestävien rakennusmenetelmien oppimistilaisuus kyläläisille, jotka kertovat nykyisten asumustensa olevan heikkoja ja lyhytkestoisia.


Vierailun aikaan koulurakennusten seinät olivat jo lähes valmiit, ja tarkoitus oli pian siirtyä peltikattojen ja ikkunoiden sekä ovien asentamiseen. Ikkunat tehdään osin puusta ja osin lasista Pulpetit on tilattu kaupungista puusepältä ja niiden tulisi olla valmiit samaan aikaan kuin rakennustöiden. Koulun läheisyyteen rakennetaan myös käymälät, ja koulun taakse on tarkoitus tasoittaa jalkapallokenttä. Käyntimme sattui pääsiäisloman aikaan, joten paikalla ei ollut oppilaita eikä opettajia. Onnistuimme kuitenkin puhumaan vanhempainyhdistyksen puheenjohtajan kanssa. Hän kertoi että kyläläiset ovat hyvin liikuttuneita siitä että koululaiset toisella puolella maapalloa ovat pystyneet organisoimaan keräyksen Kubagun asukkaiden hyväksi. Uuden koulun rakentaminen on suuri asia kubagulaisille, ja se on motivoinut heitä myös organisoitumaan yhteisönä ja ponnistelemaan yhdessä tehdäkseen oman osuutensa projektin onnistumiseksi. Uudessa koulussa kunnon puitteet mahdollistavat opetuksen jatkuvuuden myös sadekaudella ja odotettavasti myös paremmat oppimistulokset. Toiveena on, että uusi koulu rohkaisee myös yhä useammat vanhemmat lähettämään lapsensa kouluun ja pitämään heidät siellä peruskoulun loppuun asti. Tämän tavoitteen saavuttamisessa auttaa myös samalla alueella toteutettava kehityshanke jonka tavoitteena on parantaa Kubagun asukkaiden maataloustuotantoa ja tuloja, sekä kasvattaa heidän tietoisuuttaan ja taitojaan monenlaisissa asioissa kestävistä ja ympäristöystävällisistä viljelymenetelmistä hygieniakäytäntöihin ja konfliktinratkaisuun.


Alla on lisää kuvia koulun alueelta: