Kolmas voitto Suomelle kansainvälisessä tilastokilvassa


Suomea edustanut Lyseonpuiston lukion joukkue Rovaniemeltä on voittanut kansainvälisen tilastojen luku- ja käyttötaitokilpailun lukiosarjan kolmannen kerran peräkkäin. Joukkueessa kilpailivat Riikka Ylikulppi ja Riikka Muje. Lyseonpuiston lukiossa tilastokilpailuun osallistuvia on joka kerta valmentanut sama opettaja, Raimo Huhtala. Tilastokilpailun lukiosarjan toiseksi tuli Dominican Collegen joukkue Irlannista ja kolmanneksi italialainen Liceo Statale "Giovanni Pascoli" - Indirizzo Pedagogico-Sociale. Yläastesarjan voitti Daejong Minjeon Middle School Etelä-Koreasta. Toisen palkinnon sai Australian ja kolmannen Irlannin joukkue. Tulokset julkistettiin Kansainvälisen tilastoinstituutin (ISI) maailmankongressissa Hong Kongissa 29.8.2013. Kolmatta kertaa järjestettyyn kansainväliseen kilpailuun osallistui 7191 oppilasta 30 maasta. Yläaste- ja lukioikäisille suunnatun kilpailun tavoitteena oli parantaa nuorten valmiuksia kuvata omaa ympäristöään tilastollisin keinoin sekä käyttää tilastoja arjessa.

Vuoden 2013 kilpailujuliste Reindeer Poster


Kilpailun järjestäjät tukevat tilastojen luku- ja käyttötaitoa

Kilpailun järjesti Kansainvälisen tilastoinstituutin alaisuudessa toimivan tilastojen opetusta sekä tilastojen luku- ja käyttötaitoa edistävän järjestön IASEn (International Association of Statistical Education) ISLP-projekti (International Statistical Literacy Project). Suomessa alkukilpailun järjestivät Tilastokeskus, Matemaattisten aineiden opettajien liitto MAOL ry ja Suomen tilastoseura ry.

Suomen kilpailua ovat tukeneet maa- ja metsätalousministeriö, Taloudellinen tiedotustoimisto ja Perkko Oy.

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Reija Helenius (09) 1734 3677, hallintosihteeri Minna Leinonen (09) 1734 2928,Tilastokeskus

Tietoja voittajista ISLP-projektin sivuilla

Vuoden 2011 kilpailujuliste Recycling and waste disposal