Koulumme on saanut Suomen ympäristökasvatuksen seuran sertifikaatin, Vihreän lipun, kestävän kehityksen toiminnastaan. Lipun pysyvän käyttöoikeuden saa vain pitkäjänteisestä kestävän kehityksen mukaisesta toiminnasta.



Lyskalla toiminnasta vastaa ensisijaisesti Vihreä lippu -opiskelijaraati, joka kokoontuu viikottain.

Toiminnan tärkeimpiä tavoitteita on tuoda ympäristökysymyksiä esille opiskelijoiden arjessa ja kannustaa pieniin ympäristötekoihin sekä kehittää koulua ympäristöystävällisempään suuntaan. Hyvänä
esimerkkinä tästä on kierrätysjärjestelmä, johon on koko koulun toimesta kiinnitetty paljon huomiota.
 

Raadin toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja opiskelijoiden aloitteellisuuteen.
Raatilaiset mm. ideoivat ja suunnitelevat erilaisia tapahtumia koko koululle.

Toiminta antaa opiskelijalle mahdollisuuden olla aktiivinen lyskalainen, vaikuttaa asioihin ja
toimintatapoihin koulussa, oppia lisää ympäristöasioista sekä olla mukana suunnittelemassa ja
järjestämässä tapahtumia. Ennen kaikkea se on hauskaa ja opettavaista tekemistä muun
koulutyön ohessa!

Viime vuosina Vihreä lippu -raatilaiset ovat olleet mukana myös kansainvälisissä projekteissa ja
pääseet sen myötä matkustamaan ulkomailla saakka. Arctic School Network -nimellä kulkevassa
projektissa on ollut mukana lukiolaisia Uppsalasta ja Tromssasta. Keväällä 2015 tapaaminen
järjestettiin Rovaniemellä ja vuotta aiemmin Tromssassa. Projektin tavoitteena on ollut kokoontua
yhdessä keskustelemaan ja pohtimaan arktisen alueen asioita ja ongelmia, ja samalla tutustua
uusiin ihmisiin.

Kaksi vuotta mukana ollut opiskelija saa toiminnasta kurssisuorituksen.