Presentació de la formació

Descripció

L’objectiu general d’aquesta activitat formativa és aprendre a treballar amb la plataforma de robòtica educativa LEGO WeDo® com a recurs didàctic per a la creació de narracions digitals fent ús del programari propi de LEGO® i del programari Scratch. El treball desenvolupat en el curs es pot aplicar a diverses àrees del currículum: TIC, llengües (català, castellà, anglès), medi natural, social i cultural,matemàtiques, plàstica i música..

Objectius 
  • Comprendre la filosofia de treball de la plataforma de robòtica educativa LEGO WeDo®.
  • Aprendre a programar amb el programari LEGO WeDo® i amb el programari Scratch.
  • Analitzar algunes propostes de treball per facilitar la introducció de la proposta de robòtica educativa Scratch-WeDo® al model curricular de l’etapa.
  • Assolir habilitats de facilitador per dirigir el treball autònom de l’alumnat quan es construeixen projectes amb l’ajuda de robots educatius.
  • Guanyar confiança per traslladar les experiències de la formació a l’aula.

        Formació homologada per LEGO Education Academy        Ċ
        Rocío Lara,
        20 de maig 2013, 16:06
        Comments