ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ดาวน์โหลด หนังสือรับรองเบิกค่าเทอมนักเรียน สำหรับผู้ปกครองนักเรียนที่มีสิทธิ์เบิกค่าศึกษาบุตร

นักเรียน ม.1 ม.4 รอบปกติทุกคน ให้ดูกำหนดเวลาการไปชำระค่าเทอมและส่งหลักฐานการมอบตัวโดยละเอียด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ห้ามไปก่อนหรือหลัง วัน เวลาที่กำหนด

คลิกดูประกาศรับครูอัตราจ้าง
https://reg.thaischool.info/renunakhonwittayanukul

ข่าวประชาสัมพันธ์ครูและบุคลากรโรงเรียน

d-63