โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT


การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลห้องเรียน DLIT
    วิดีโอการสอนหัวข้อที่ยากของ 5 กลุ่มสาระฯ ตอนละ 50 นาทีแนะนำให้เปิดสอนสำหรับห้องเรียนที่ขาดครูตรงกลุ่มสาระฯและสำหรับนักเรียนที่ต้องการทบทวนหรือเรียนเสริม
                     
                                        เข้าห้องเรียน DLIT คลิก
แนะนำแนวทางการสมัคร Google Apps for Education ด้วยตนเอง 
ผู้สมัครควรจะเป็นผู้ประสานงานหลักด้านไอทีของโรงเรียน หรือ ของเขตเท่านั้น
           

วิดีโอ YouTube    
                                    เว็บไซต์DLIT Ranong : gg.gg/rndlit

      วันนี้ใช้เบราเซอร์ Chrome 
      

 คณะวิทยากร
 
 


ปัญญา  แกล้วกล้า
 สพป.ระนอง
trainer2@rnedu.go.th

รัชนี  จิตสว่าง

 สพป.ระนอง
trainer1@rnedu.go.th
 

กุมเรศ วัชโรสินธุ์
โรงเรียนบ้านบางหิน
trainer7@rnedu.go.th

บัญชา  เกตุแก้ว
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97
(บ้านบางบอน)
trainer5@rnedu.go.th 
    
 


ปรีชาพล  ทองพลอย
โรงเรียนบ้านรังแตน
trainer3@rnedu.go.th
  

เนติพงษ์    หงส์คำ
โรงเรียนบ้านสองแพรก
trainer5@rnedu.go.th
 

ษณกร  เสนาะเสียง
โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60
trainer3@rnedu.go.th
 
 
ธีรภัทร   ถิรโชติ
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี

trainer10@rnedu.go.th
   
   

ขันติชัย  สาลี 
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
trainer3@rnedu.go.th
 

ภูชิต  จินาเกตุ

โรงเรียนบ้านบางเบน

trainer6@rnedu.go.th