หน้าหลัก

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบ CHE QA Online

YouTube Video

 3 ข้อ ที่หน่วยงานคณะ ต้องเช็คและดำเนินการ เมื่อระบบ CHE QA Online เปิดใช้งาน
  https://sites.google.com/a/rmuti.ac.th/qa-rmuti9/hold-xeksar   
  YouTube Video

   การกำหนดหลักสูตร การสร้าง User และกำหนดสิทธิ์ในระบบ CHE QA Online   ระบบออนไลน์

  https://sites.google.com/a/rmuti.ac.th/sar-rmuti/

  https://sites.google.com/a/rmuti.ac.th/progress/

  https://sites.google.com/a/rmuti.ac.th/sar/

  https://sites.google.com/a/rmuti.ac.th/qa-rmuti5/  หน้าเว็บย่อย (1): Edpex
  Comments