หน้าแรก

ประกาศล่าสุด

  • แจ้งประชาสัมพันธ์ แนวปฏิบัติที่ดี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2559        ตามที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 จำนวน 2 เรื่องได้แก่ การพัฒนาระบบสารสนเทศ : ระบบประเมินสมรรถนะ 360 องศา และ การพัฒนาระบบสารสนเทศ : ระบบการประชุมออนไลน์ แล้วนั้น        บัดนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ดำเนินการสรุปแนวปฏิบัติทื่ดีเรียบร้อยแล้ว สา่มารถดาวน์โหลดได้แล้วที่นี่  
    ส่ง 1 ส.ค. 2560 20:54 โดย Waranya Saisurin
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »