Milovaná Sestra

—Tvoja Cesta k obnove sa môže začať!

Ahoj

Ďakujeme ti za vyplnenie nášho dotazníka manželského ohodnotenia, ktorý je ZDARMA.

Prečítať si, ako začať na tvojej Ceste k obnove. Klikni na tento odkaz.


Tvoja Cesta k obnove začína!


V tomto bode na tvojej Ceste k obnove, ťa chceme povzbudiť, aby si sa prestala sústrediť na tvojho manžela, či tvoje manželstvo a namiesto toho—sústreď sa na tvoj vzťah s PÁNOM, pozeraj sa na Neho ako na svojho Manžela—lebo toto je dôvod, prečo On dovolil, aby sa stala táto kríza.


“Nebojže sa, veď nebudeš zahanbená, a nepýr sa, veď nebudeš potupená! Áno, zabudneš hanbu mladosti, na potupu svojho vdovstva si nespomenieš viac. Bo manželom ti bude tvoj Stvoriteľ Pán zástupov je Jeho meno, vykupiteľom Svätý Izraelov, Bohom celej zeme sa nazýva.Veď ako opustenú ženu a duchom skleslú povolal ťa Pán. Nuž či môže byť zavrhnutá žena mladosti? - hovorí tvoj Boh.”— Izaiáš 54:4-6. Pre vašu dvojnásobnú hanbu a potupu budú plesať nad svojím údelom, preto budú dvojnásobne vládnuť vo svojej krajine, dostane sa im večnej radosti. Lebo Ja, Pán, milujem právo, nenávidím zločinnú lúpež; dám im verne ich odmenu a uzavriem s nimi večnú zmluvu. Známy bude ich rod v národe a ich potomstvo medzi kmeňmi.

Všetci, čo ich uvidia, spoznajú ich, že sú pokolením, ktoré požehnal Pán. A ty, keď toto zažiješ, povieš...”S jasotom sa chcem tešiť v Pánovi, duša mi zaplesá v mojom Bohu, pretože ma zaodial rúchom spásy, plášťom spravodlivosti ma zahalil ako ženícha, čo chystá veniec, ako mladuchu, okrášlenú skvostmi.Lebo ako zem plodí svoje rastliny a ako záhrada dáva vyklíčiť svojmu semenu, tak Pán, Jahve, dá vyklíčiť spáse a chvále pred všetkými národmi.”— Izaiáš 61:7-11

Zakopneš alebo budeš váhať jedine vtedy, keby si prenasledovala svojho pozemského manžela alebo sa pokúšala o obnovu vzťahu radšej, ako prenasledovala Pána.

K. zjavenia 2:4 Mám však proti tebe to, že si zanechala svoju prvotnú Lásku.  

Ak raz dáš Pána na prvé miesto a naozaj bude PRVÝM v tvojom živote, POTOM uvidíš, ako Pán otáča srdce tvojho manžela naspäť k tebe :)

Na dodanie, ak raz dáš Pána prvého a naozaj je v tvojom živote PRVÝM, POTOM uvidíš, ako Pán začne uzdravovať a jednať s tvojim manželom. Ty ho nemôžeš zmeniť, dokonca ani on nemôže zmeniť seba samého.

* No Boh nezačne, až pokiaľ nebude vedieť, že si bezpečne Jeho, lebo keď začne vytvárať množstvo kríz v živote tvojho manžela, prirodzene budeš chcieť vstúpiť a zachrániť ho, čo napokon ublíži tebe a zabráni tomu, čo chce Boh urobiť.

JEDINÝ spôsob, kedy On začne robiť to, čo potrebuje, aby boli uskutočnené zmeny v tvojom manželovi tak, ako sme povedali, je, že ty musíš žiť ako nevesta Pána, hľadať Ho kvôli každej potrebe a pre to, čo On (ako tvoj Nebeský Manžel) chce, aby si urobila.

Ak si pripravená začať túto životne dôležitú zmenu v tvojom živote, potom:

1. Sústreď sa na tvoj vzťah s Pánom, nie na manželskú obnovu.

2. ČÍTAJ  Tvoja cesta k obnove začína!

3. KLIKNI SEM kvôli tvojmu DARČEKU ZDARMA Ako BOH môže a obnoví tvoje manželstvoeknihu a NAJSKÔR si ju pozorne prečítaj. Potom..

4. Kurz spoločenstva ZDARMA:

  Kurz 1: OTM “Konečne je tu nádej”


Tak, ako sme povedali na našej webovej stránke, kde si bola poslaná po tom, čo si vyplnila dotazník, že tvoj $50 kurz je úplne ZDARMA — DARČEK od našich partnerov— tiež sa budú za teba modliť počas celej Cesty k obnove!


** A, pomôž nám pomôcť viacerým ženám tak, že NEBUDEŠ odpovedať, ani nám nebudeš písať. Ak si namiesto toho jednoducho prečítaš knihy, ktoré sme ti ponúkli, zapíšeš sa na kurz a keď ti budú posielané denné lekcie v tvojom dennom Povzbudení—dostaneš sa z krízy a dosiahneš svoju vytúženú destináciu— OBNOVENÉ manželstvo.


Nepýtaj sa otázky, namiesto toho—napreduj na tvojej ceste.

*Chceme ťa uistiť, že pravdepodobne VŠETKY tvoje otázky budú zodpovedané počas tvojej cesty, čo pomohlo obnoviť nespočetné manželstvá—a preto opäť—napreduj ďalej.

”Neviete, že tí, čo bežia na štadióne, bežia síce všetci, ale iba jeden dosiahne víťaznú cenu? Bežte tak, aby ste sa jej zmocnili.”

—1Korinťanom 9:24 ”Preto aj my, obklopení takým oblakom svedkov, zhoďme všetku príťaž a hriech, ktorý nás opantáva, a vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou, s očami upretými na Ježiša, pôvodcu a zavŕšiteľa viery.”—Hebrejom 12:1-2

A tiež buď pripravená na viacero KRÍZ, ktoré sa vyskytnú teraz, keď smeruješ po správnej úzkej ceste k obnove. Namiesto utekania k NÁM alebo niekomu inému, záložka Roh krízy ti pomôže, aby si sa sústredila na TOHO, ktorý môže zmeniť VŠETKO!!

Ešte taký osobnejší mail,, na Slovensku je už viacej žien, ktoré týmto kurzom prechádzajú. Ich životy sú úplne zmenené, lebo poznajú Pána ako svoju Lásku a vidia denné zázraky, ktoré koná v ich životoch a manželstvách. Lebo Jemu nič nie je nemožné. Len to nevzdaj a tvoje manželstvo bude ako nové.

Nedaj sa ničím odradiť, táto cesta zmení tvoj život!

Veľa lásky,

Náš tím manželského ohodnotenia