Darovanie


"Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona.
Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám."
 —Lukáš 6:38http://www.restoreministries.net/darova--slovensk-.html
 Kvôli sprenevere a iným možnostiam, ako boli od nás odcudzené peňažné prostriedky, žiadame, aby si nikdy nedarovala pod iným tlačidlom, ktoré nepatrí nášmu spoločenstvu (a ktoré je bezpečne uzamknuté) RestoreMinistries.net website.

Slovenský