Chceli by sme začať POĎAKOVANÍM každému mužovi, ktorý skončil  kurz a potom podporil iného muža. Tým, že to posunieš vopred, naďalej nám umožní ponúkať naše kurzy ZDARMA. Ďakujeme!
Pokyny:

 Prečítaj si každú lekciu a vyplň FORMULÁR, čím ZDOKUMENTUJEŠ tvoju Cestu k obnove. 

Nerob viac ako *JEDNU LEKCIU za deň, (lebo to slúži ako liek, či antibiotikum ) aby Jeho princípy mali čas vykonať to, čo je potrebné vykonať:

  • Čítať príliš veľa lekcií naraz nielenže nie je dobré- môže dokonca spôsobiť minutie sa účinku.


       •čakať príliš dlho medzi jednotlivými lekciami je taktiež škodlivé, pretože umožňuje spôsobom sveta vstúpiť späť do tvojej mysle a do tvojho srdca.
Týždeň 1

Pripoj sa k víťazstvu!

Cesty k obnove nie sú diváckym športom!Prosíme, začni DOKUMENTOVAŤ, s Pánom na mysli, 
čo si sa počas dňa naučil a rob tak nasledujúcich 30 dni
a to ti pomôže pri Obnove tvojho manželstva."


 


Deň 1  MOTM: T1 Kapitola 1 "Pokoj od Boha"


Deň 2  MOTM T1 Kapitola 2 "My sme tá hlina"


Týždeň 2
Deň 9  MOTM T2 Kapitola 7 "Bodnutia mečom"

Deň 13
  MRYM: Wk2 "Be Encouraged" eVideo 3 slovenské titulky Deň 14  
MRYM: Wk2 "Be Encouraged" eVideo 4 slovenské titulky Týždeň 3
Deň 16  MOTM: T3 Kapitola 12 "Opýtaj sa Boha"


Deň 17  MOTM: T3 Kapitola 13 "On ma povedie"


Týždeň 4
Ak si bol tento týždeň duchovne živený, pamätaj, On túži pohroziť žráčovi kvôli tebe - nedovoľ, aby ťa nepriateľ viac okrádal - nauč sa, ako si udržať to, čo je tvoje >> +ČÍTAJ VIAC!!

Kráľ odpovedal: "Nie, chcem to od teba kúpiť za peniaze. Neobetujem predsa Pánovi, svojmu Bohu, celopaly zadarmo!" (2 Samuel 24:24).

Pokladáme to za česť, že ťa môžeme duchovne živiť z našej zásobárne. 

http://www.restoreministries.net/darova--slovensk-.html

Malachiáš 3,10–11—
“‘Prineste celý desiatok do zásobárne, aby bol pokrm v mojom dome a týmto ma vyskúšajte - hovorí Pán zástupov, či vám neotvorím okná neba a nevylejem na vás požehnania viac ako dosť.  A pohrozím kvôli vám žráčovi, že vám nepokazí plody zeme a vinič na poli vám nebude neplodný - hovorí Pán zástupov. 

Uisti sa, že máš Jeho uistenie a prestaň Boha ukracovať.

Malachiáš 3:,8–10 tells us, “Môže človek ukracovať Boha? Lebo vy ma ukracujete. Spytujete sa však: "V čomže ťa ukracujeme?" V desiatku a poplatkoch. Kliatba vás zasiahla, lebo ma ukracujete vy, celý národ!”

Mať Jeho uistenie je oveľa dôležitejšie, ako mať poistenie — firmy, ktoré skúšajú neplatiť.

Lukáš 6,38—
“Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.”

“...poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí." —Ján 8,32


DEŇ 24-30 >> Využi tento čas a ODDYCHUJ a UVAŽUJ o tom, čo si sa naučil PRV, ako prejdeš na ďalší kurz. Prezri si znovu predchádzajúce lekcia, aby si obnovil a posilnil svoju vieru.
 

Pán je môj Pastier,    
nič mi nechýba:
pasie ma na zelených pašienkach.
Vodí ma k tichým vodám, 
dušu mi osviežuje.  
 Vodí ma po správnych chodníkoch,
verný Svojmu menu.  

 —Žalm 23: 1–3


A Wise Man Course 2