รวม O-NET ม.3 + เฉลยละเอียด

หน้าตาเว็บไซต์ได้ปรับปรุงใหม่
 แต่การดาวโหลดยังคล้ายเดิมนะครับ โปรดดูวิธีดาวโหลด  จากคลิปนี้ก่อนข้อสอบ O-NET เฉลยละเอียด ม.3
ปีการศึกษา 2551-2558


ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ม.3

รายวิชา

คลิกที่ลิ้งข้างล่างนี้ เพื่อดาวโหลด

เฉลยธรรมดา ภาษาไทย

ดาวโหลดที่นี่

เฉลยธรรมดา ภาษาอังกฤษ

ดาวโหลดที่นี่

เฉลยธรรมดา  วิทยาศาสตร์

ดาวโหลดที่นี่

เฉลยละเอียด คณิตศาสตร์

ดาวโหลดที่นี่

 


ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 ม.3

รายวิชา

คลิกที่ลิ้งข้างล่างนี้ เพื่อดาวโหลด

เฉลยละเอียด ภาษาไทย

ดาวโหลดที่นี่

เฉลยละเอียด  ภาษาอังกฤษ

ดาวโหลดที่นี่

เฉลยละเอียด  วิทยาศาสตร์

ดาวโหลดที่นี่

เฉลยละเอียด คณิตศาสตร์

ดาวโหลดที่นี่

 


ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ม.3

รายวิชา

คลิกที่ลิ้งข้างล่างนี้ เพื่อดาวโหลด

 ข้อสอบ O-NET 2558 3 ภาษาไทย

คลิกที่นี่

 ข้อสอบ  O-NET 2558 3 สังคมศิกษา

คลิกที่นี่

 ข้อสอบ  O-NET 2558 3 อังกฤษ

คลิกที่นี่

  ข้อสอบ O-NET 2558 3 คณิตศาสตร์

คลิกที่นี่

 ข้อสอบ  O-NET 2558 3 วิทยาศาสตร์

คลิกที่นี่

เฉลย O-NET 2558 3 คณิตศาสตร์ 

+ เฉลยละเอียด

คลิกที่นี่

เฉลย O-NET 2558 3 อังกฤษ  

+ เฉลยละเอียด

คลิกที่นี่

เฉลย O-NET 2558 3 ภาษาไทย  

+ เฉลยธรรมดา

คลิกที่นี่

เฉลย O-NET 2558 3 วิทยาศาสตร์  

+ เฉลยธรรมดา

คลิกที่นี่

เฉลย O-NET 2558 3 สังคมศิกษา 

 + เฉลยธรรมดา

คลิกที่นี่

 

ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 ม.3

รายวิชา

คลิกที่ลิ้งข้างล่างนี้ เพื่อดาวโหลด

 ข้อสอบ O-NET 2557 3 ภาษาไทย  + เฉลยละเอียด

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/89hLaof

 ข้อสอบ O-NET 2557 3 สังคมศิกษา + เฉลยละเอียด

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/d4uWMPnf

 ข้อสอบ 0-NET 2557 3 คณิตศาสตร์ + เฉลยละเอียด

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/v7Kur

 ข้อสอบ O-NET 2557 3 ภาษาไทย  + เฉลยละเอียด

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/RCfoE

 ข้อสอบ O-NET 2557 3 อังกฤษ  + เฉลยละเอียด

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/H7SL

 

ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556 ม.3

รายวิชา

คลิกที่ลิ้งข้างล่างนี้ เพื่อดาวโหลด

 ข้อสอบ O-NET 2556 3 การงานอาชีพฯ  + เฉลยละเอียด

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/zj5xT

 ข้อสอบ 0-NET 2556 3 คณิตศาสตร์ + เฉลยละเอียด

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/AK4cOhTp

 ข้อสอบ O-NET 2556 3 ภาษาไทย  + เฉลยละเอียด

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/7KpbkUlT

 ข้อสอบ O-NET 2556 3 วิทยาศาลดร์ + เฉลยละเอียด

คลิกที่นี่ ->http://stfly.press/EiFFeGio

 ข้อสอบ O-NET 2556 3 ศิลปะ  + เฉลยละเอียด

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/rqWUR1b

 ข้อสอบ O-NET 2556 3 สังคมศิกษา + เฉลยละเอียด

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/FeXQ

 ข้อสอบ O-NET 2556 3 สุขศิกษา  + เฉลยละเอียด

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/3mgBPMFc

 ข้อสอบ O-NET 2556 3 อังกฤษ  + เฉลยละเอียด

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/W1kaaaVb

 

ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 ม.3

รายวิชา

คลิกที่ลิ้งข้างล่างนี้ เพื่อดาวโหลด

 ข้อสอบ 0-NET กศ 2555 วิทยาศาสตร์ ม.3 + เฉลยละเอียด

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/nGIC

 ข้อสอบ 0-NET กศ 2555 คณิด ม.3 + เฉลยละเอียด

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/EUg0

 ข้อสอบ 0-NET กศ 2555 ภาษาไทย ม.3 + เฉลยละเอียด

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/yNC6h

 ข้อสอบ 0-NET กศ 2555 สังคมศึกษา ม.3 + เฉลยละเอียด

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/nat3z

 ข้อสอบ 0-NET กศ 2555 อังกฤษ ม.3 + เฉลยละเอียด

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/LXsefQ3

  

ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554 ม.3

รายวิชา

คลิกที่ลิ้งข้างล่างนี้ เพื่อดาวโหลด

 ข้อสอบ O-NET 2554 3 คณิตศาสตร์

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/fYITCp

เฉลย O-NET 2554 3 คณิตศาสตร์  เฉลยละเอียด

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/7WWam

 

ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2553 ม.3

รายวิชา

คลิกที่ลิ้งข้างล่างนี้ เพื่อดาวโหลด

 ข้อสอบ 0-NET 2553 3 คณิตศาสตร์

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/DFJ5

 ข้อสอบ O-NET 2553 3 ภาษาไทย

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/3cKnZYB

 ข้อสอบ 0-NET 2553 3 ภาษาอังกฤษ

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/N2USn

 ข้อสอบ 0-NET 2553 3 วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา การงาน ศิลปะ

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/fdjia7S

 ข้อสอบ 0-NET 2553 3 ส้งดมศีภษา

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/QL1eq

เฉลย O-NET 2553 3 คณิตศาสตร์  เฉลยละเอียด

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/usGB

เฉลย 0-NET 2553 3 เฉลยธรรมดา 8 วิชา

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/yCOWw

 

ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2552 ม.3

รายวิชา

คลิกที่ลิ้งข้างล่างนี้ เพื่อดาวโหลด

 ข้อสอบ 0-NET 2552 3 คณิตศาสตร์

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/E9h909

 ข้อสอบ O-NET 2552 มร ภาษาไทย

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/gslYUaL

 ข้อสอบ 0-NET 2552 3 วิทยาศาสดร์

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/WrqMz

 ข้อสอบ 0-NET 2552 มร ส้งคมศีภษา

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/qNy1lMi

 ข้อสอบ 0-NET 2552 3 สุขศกษา-ศิลปะ-การงานอาชีพ

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/Gggx

 ข้อสอบ 0-NET 2552 3 อังกฤษ

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/cqqGRSE

เฉลย 0-NET 2552 3 เฉลยธรรมดา 8 วิชา

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/J6Cuhx3d

เฉลย O-NET 2552 3 คณิตศาสตร์  เฉลยละเอียด

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/pkEo

 

ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2551 ม.3

รายวิชา

คลิกที่ลิ้งข้างล่างนี้ เพื่อดาวโหลด

 ข้อสอบ 0-NET 2551 3 คณิตศาสตร์

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/Np67n

 ข้อสอบ O-NET 2551 3 ภาษาไทย

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/8FKis

 ข้อสอบ O-NET 2551 3 วิทยาศาสตร์

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/kDloS0n

 ข้อสอบ O-NET 2551 3 สังคมศึกษา

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/Q76M6J

 ข้อสอบ O-NET 2551 3 อังกฤษ

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/LmZ8D6mP

เฉลย O-NET 2551 3 คณิตศาสตร์  เฉลยละเอียด

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/rkh1BnSy

เฉลย O-NET 2551 3 เฉลย 5 วิชา (เฉลยธรรมดา)

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/ThMf

 

 

 Comments