รวม O-NET ม.3 + เฉลยละเอียด

หน้าตาเว็บไซต์ได้ปรับปรุงใหม่
 แต่การดาวโหลดยังคล้ายเดิมนะครับ วิธีดาวโหลด ปีการศึกษา 59-61ข้อสอบ O-NET เฉลยละเอียด ม.3
ปีการศึกษา 2551-2561


 ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 ม.3 

 รายวิชา 

 ข้อสอบ+พร้อมเฉลยไฟล์เดียว 

เฉลยธรรมดา ภาษาไทย

ดาวโหลดที่นี่

เฉลยธรรมดา ภาษาอังกฤษ

ดาวโหลดที่นี่

เฉลยธรรมดา  วิทยาศาสตร์

ดาวโหลดที่นี่

เฉลยละเอียด คณิตศาสตร์

ดาวโหลดที่นี่

 


 ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ม.3 

 รายวิชา 

 ข้อสอบ+พร้อมเฉลยไฟล์เดียว 

เฉลยละเอียด ภาษาไทย

ดาวโหลดที่นี่

เฉลยละเอียด ภาษาอังกฤษ

ดาวโหลดที่นี่

เฉลยละเอียด  วิทยาศาสตร์

ดาวโหลดที่นี่

เฉลยละเอียด คณิตศาสตร์

ดาวโหลดที่นี่

 


 ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 ม.3 

 รายวิชา 

 ข้อสอบ+พร้อมเฉลยไฟล์เดียว 

เฉลยละเอียด ภาษาไทย

ดาวโหลดที่นี่

เฉลยละเอียด  ภาษาอังกฤษ

ดาวโหลดที่นี่

เฉลยละเอียด  วิทยาศาสตร์

ดาวโหลดที่นี่

เฉลยละเอียด คณิตศาสตร์

ดาวโหลดที่นี่

 


 ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ม.3 

 รายวิชา 

คลิกที่ลิ้งข้างล่างนี้ เพื่อดาวโหลด

 ข้อสอบ O-NET 2558 3 ภาษาไทย

โหลดข้อสอบ คลิกที่นี่

 ข้อสอบ  O-NET 2558 3 สังคมศิกษา

โหลดข้อสอบ คลิกที่นี่

 ข้อสอบ  O-NET 2558 3 อังกฤษ

โหลดข้อสอบ คลิกที่นี่

  ข้อสอบ O-NET 2558 3 คณิตศาสตร์

โหลดข้อสอบ คลิกที่นี่

 ข้อสอบ  O-NET 2558 3 วิทยาศาสตร์

โหลดข้อสอบ คลิกที่นี่

คณิตศาสตร์ / เฉลยละเอียด

โหลดเฉลย คลิกที่นี่

อังกฤษ / เฉลยละเอียด

โหลดเฉลย ลิกที่นี่

ภาษาไทย  / เฉลยธรรมดา

โหลดเฉลย คลิกที่นี่

วิทยาศาสตร์  / เฉลยธรรมดา

โหลดเฉลย คลิกที่นี่

สังคมศิกษา  / เฉลยธรรมดา

โหลดเฉลย คลิกที่นี่

 

 ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 ม.3 

 รายวิชา 

 ข้อสอบ+พร้อมเฉลยไฟล์เดียว 

 ภาษาไทย  + เฉลยละเอียด

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/89hLaof

 สังคมศิกษา + เฉลยละเอียด

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/d4uWMPnf

 คณิตศาสตร์ + เฉลยละเอียด

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/v7Kur

 ภาษาไทย  + เฉลยละเอียด

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/RCfoE

 อังกฤษ  +  เฉลยละเอียด

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/H7SL

 

 ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556 ม.3 

 รายวิชา 

 ข้อสอบ+พร้อมเฉลยไฟล์เดียว 

 การงานอาชีพฯ  + เฉลยละเอียด

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/zj5xT

 คณิตศาสตร์ + เฉลยละเอียด

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/AK4cOhTp

 ภาษาไทย  เฉลยละเอียด

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/7KpbkUlT

 วิทยาศาลดร์ เฉลยละเอียด

คลิกที่นี่ ->http://stfly.press/EiFFeGio

 ศิลปะ  เฉลยละเอียด

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/rqWUR1b

 สังคมศิกษา + เฉลยละเอียด

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/FeXQ

 สุขศิกษา  เฉลยละเอียด

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/3mgBPMFc

 อังกฤษ  เฉลยละเอียด

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/W1kaaaVb

 

 ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 ม.3 

 รายวิชา 

 ข้อสอบ+พร้อมเฉลยไฟล์เดียว 

 วิทยาศาสตร์ + เฉลยละเอียด

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/nGIC

 คณิต เฉลยละเอียด

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/EUg0

 ภาษาไทย เฉลยละเอียด

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/yNC6h

 สังคมศึกษา  เฉลยละเอียด

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/nat3z

 อังกฤษ เฉลยละเอียด

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/LXsefQ3

  

 ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554 ม.3 

 รายวิชา 

คลิกที่ลิ้งข้างล่างนี้ เพื่อดาวโหลด

 ข้อสอบ คณิตศาสตร์

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/fYITCp

เฉลยละเอียด คณิตศาสตร์ 

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/7WWam

 

 ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2553 ม.3 

 รายวิชา 

คลิกที่ลิ้งข้างล่างนี้ เพื่อดาวโหลด

 ข้อสอบ 0-NET 2553 3 คณิตศาสตร์

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/DFJ5

 ข้อสอบ O-NET 2553 3 ภาษาไทย

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/3cKnZYB

 ข้อสอบ 0-NET 2553 3 ภาษาอังกฤษ

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/N2USn

 ข้อสอบ 0-NET 2553 3 วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา การงาน ศิลปะ

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/fdjia7S

 ข้อสอบ 0-NET 2553 3 ส้งดมศีภษา

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/QL1eq

เฉลย O-NET 2553 3 คณิตศาสตร์  เฉลยละเอียด

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/usGB

เฉลย 0-NET 2553 3 เฉลยธรรมดา 8 วิชา

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/yCOWw

 

 ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2552 ม.3 

 รายวิชา 

คลิกที่ลิ้งข้างล่างนี้ เพื่อดาวโหลด

 ข้อสอบ 0-NET 2552 3 คณิตศาสตร์

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/E9h909

 ข้อสอบ O-NET 2552 มร ภาษาไทย

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/gslYUaL

 ข้อสอบ 0-NET 2552 3 วิทยาศาสดร์

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/WrqMz

 ข้อสอบ 0-NET 2552 มร ส้งคมศีภษา

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/qNy1lMi

 ข้อสอบ 0-NET 2552 3 สุขศกษา-ศิลปะ-การงานอาชีพ

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/Gggx

 ข้อสอบ 0-NET 2552 3 อังกฤษ

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/cqqGRSE

เฉลย 0-NET 2552 3 เฉลยธรรมดา 8 วิชา

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/J6Cuhx3d

เฉลย O-NET 2552 3 คณิตศาสตร์  เฉลยละเอียด

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/pkEo

 

 ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2551 ม.3 

 รายวิชา 

คลิกที่ลิ้งข้างล่างนี้ เพื่อดาวโหลด

 ข้อสอบ 0-NET 2551 3 คณิตศาสตร์

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/Np67n

 ข้อสอบ O-NET 2551 3 ภาษาไทย

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/8FKis

 ข้อสอบ O-NET 2551 3 วิทยาศาสตร์

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/kDloS0n

 ข้อสอบ O-NET 2551 3 สังคมศึกษา

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/Q76M6J

 ข้อสอบ O-NET 2551 3 อังกฤษ

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/LmZ8D6mP

เฉลย O-NET 2551 3 คณิตศาสตร์  เฉลยละเอียด

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/rkh1BnSy

เฉลย O-NET 2551 3 เฉลย 5 วิชา (เฉลยธรรมดา)

คลิกที่นี่ -->http://stfly.press/ThMf

 

 

 Comments