รวม O-NET ม.3 + เฉลยละเอียด

หน้าตาเว็บไซต์ได้ปรับปรุงใหม่
 แต่การดาวโหลดยังคล้ายเดิมนะครับ โปรดดูวิธีดาวโหลด  จากคลิปนี้ก่อนข้อสอบ O-NET เฉลยละเอียด ม.3
ปีการศึกษา 2551-2558


ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ม.3

รายวิชา

คลิกที่ลิ้งข้างล่างนี้ เพื่อดาวโหลด

 O-NET 2558 3 ภาษาไทย

คลิกที่นี่ --->http://ouo.io/zmldsD

 O-NET 2558 3 สังคมศิกษา

คลิกที่นี่ -->http://ouo.io/6WFPPE

 O-NET 2558 3 อังกฤษ

คลิกที่นี่ -->http://ouo.io/WU1qM

 O-NET 2558 3 คณิตศาสตร์

คลิกที่นี่ -->http://ouo.io/rQLFhJ

 O-NET 2558 3 วิทยาศาสตร์

คลิกที่นี่ -->http://ouo.io/OVIL2b

เฉลย O-NET 2557 3 คณิตศาสตร์ + เฉลยละเอียด

คลิกที่นี่ -->http://ouo.io/5ObSo9

เฉลย O-NET 2557 3 อังกฤษ  + เฉลยละเอียด

คลิกที่นี่ -->http://ouo.io/fvDFE1

เฉลย O-NET 2557 3 ภาษาไทย  + เฉลยธรรมดา

คลิกที่นี่ -->http://ouo.io/tA6cpp

เฉลย O-NET 2557 3 วิทยาศาสตร์  + เฉลยธรรมดา

คลิกที่นี่ -->http://ouo.io/Af1eVc

เฉลย O-NET 2557 3 สังคมศิกษา + เฉลยธรรมดา

คลิกที่นี่ -->http://ouo.io/8z0EUX

 

ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 ม.3

รายวิชา

คลิกที่ลิ้งข้างล่างนี้ เพื่อดาวโหลด

O-NET 2557 3 ภาษาไทย  + เฉลยละเอียด

คลิกที่นี่ -->http://ouo.io/2NDF9J

O-NET 2557 3 สังคมศิกษา + เฉลยละเอียด

คลิกที่นี่ -->http://ouo.io/oeHaHr

0-NET 2557 3 คณิตศาสตร์ + เฉลยละเอียด

คลิกที่นี่ -->http://ouo.io/N15oLa

O-NET 2557 3 ภาษาไทย  + เฉลยละเอียด

คลิกที่นี่ -->http://ouo.io/U0ac0

O-NET 2557 3 อังกฤษ  + เฉลยละเอียด

คลิกที่นี่ -->http://ouo.io/9rdk5

 

ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556 ม.3

รายวิชา

คลิกที่ลิ้งข้างล่างนี้ เพื่อดาวโหลด

O-NET 2556 3 การงานอาชีพฯ  + เฉลยละเอียด

คลิกที่นี่ -->http://ouo.io/egzCuo

0-NET 2556 3 คณิตศาสตร์ + เฉลยละเอียด

คลิกที่นี่ -->http://ouo.io/RgfepK

O-NET 2556 3 ภาษาไทย  + เฉลยละเอียด

คลิกที่นี่ -->http://ouo.io/QnXU3

O-NET 2556 3 วิทยาศาลดร์ + เฉลยละเอียด

คลิกที่นี่ ->http://ouo.io/55PmZNB

O-NET 2556 3 ศิลปะ  + เฉลยละเอียด

คลิกที่นี่ -->http://ouo.io/pgVxv0

O-NET 2556 3 สังคมศิกษา + เฉลยละเอียด

คลิกที่นี่ -->http://ouo.io/Upt7Wh

O-NET 2556 3 สุขศิกษา  + เฉลยละเอียด

คลิกที่นี่ -->http://ouo.io/jp891

O-NET 2556 3 อังกฤษ  + เฉลยละเอียด

คลิกที่นี่ -->http://ouo.io/x95TF

 

ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 ม.3

รายวิชา

คลิกที่ลิ้งข้างล่างนี้ เพื่อดาวโหลด

0-NET กศ 2555 วิทยาศาสตร์ ม.3 + เฉลยละเอียด

คลิกที่นี่ -->http://ouo.io/86dkZO

0-NET กศ 2555 คณิด ม.3 + เฉลยละเอียด

คลิกที่นี่ -->http://ouo.io/kzQutFb

0-NET กศ 2555 ภาษาไทย ม.3 + เฉลยละเอียด

คลิกที่นี่ -->http://ouo.io/YxU0lu

0-NET กศ 2555 สังคมศึกษา ม.3 + เฉลยละเอียด

คลิกที่นี่ -->http://ouo.io/Vv8I7G

0-NET กศ 2555 อังกฤษ ม.3 + เฉลยละเอียด

คลิกที่นี่ -->http://ouo.io/kbyeYc

  

ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554 ม.3

รายวิชา

คลิกที่ลิ้งข้างล่างนี้ เพื่อดาวโหลด

O-NET 2554 3 คณิตศาสตร์

คลิกที่นี่ -->http://ouo.io/o9sudJ

เฉลย O-NET 2554 3 คณิตศาสตร์  เฉลยละเอียด

คลิกที่นี่ -->http://ouo.io/1ZWZv4

 

ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2553 ม.3

รายวิชา

คลิกที่ลิ้งข้างล่างนี้ เพื่อดาวโหลด

0-NET 2553 3 คณิดศาสตร์

คลิกที่นี่ -->http://ouo.io/2pjZ0A

O-NET 2553 3 ภาษาไทย

คลิกที่นี่ -->http://ouo.io/Iiv9Os

0-NET 2553 3 ภาษาอังกฤษ

คลิกที่นี่ -->http://ouo.io/fKNXaI

0-NET 2553 3 วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา การงาน ศิลปะ

คลิกที่นี่ -->http://ouo.io/EqNriH

0-NET 2553 3 ส้งดมศีภษา

คลิกที่นี่ -->http://ouo.io/TP6b2J

เฉลย O-NET 2553 3 คณิตศาสตร์  เฉลยละเอียด

คลิกที่นี่ -->http://ouo.io/qTP6i

0-NET 2553 3 เฉลยธรรมดา 8 วิชา

คลิกที่นี่ -->http://ouo.io/lzrCwO

 

ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2552 ม.3

รายวิชา

คลิกที่ลิ้งข้างล่างนี้ เพื่อดาวโหลด

0-NET 2552 3 คณิตศาสตร์

คลิกที่นี่ -->http://ouo.io/lMHOQ7

O-NET 2552 มร ภาษาไทย

คลิกที่นี่ -->http://ouo.io/ypACxG

0-NET 2552 3 วิทยาศาสดร์

คลิกที่นี่ -->http://ouo.io/K2ri0J

0-NET 2552 มร ส้งดมศีภษา

คลิกที่นี่ -->http://ouo.io/93Fa4F

0-NET 2552 3 สุขศกษา-ศิลปะ-การงานอาชีพ

คลิกที่นี่ -->http://ouo.io/IGaHmM

0-NET 2552 3 อังกฤษ

คลิกที่นี่ -->http://ouo.io/dCY0Rb

เฉลย 0-NET 2552 3 เฉลยธรรมดา 8 วิชา

คลิกที่นี่ -->http://ouo.io/q2fTAc

เฉลย O-NET 2552 3 คณิตศาสตร์  เฉลยละเอียด

คลิกที่นี่ -->http://ouo.io/8Nd1OM

 

ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2551 ม.3

รายวิชา

คลิกที่ลิ้งข้างล่างนี้ เพื่อดาวโหลด

0-NET 2551 3 คณิตศาสตร์

คลิกที่นี่ -->http://ouo.io/ZifCM8

O-NET 2551 3 ภาษาไทย

คลิกที่นี่ -->http://ouo.io/hjciWz

O-NET 2551 3 วิทยาศาสตร์

คลิกที่นี่ -->http://ouo.io/n5z4Il

O-NET 2551 3 สังคมศึกษา

คลิกที่นี่ -->http://ouo.io/U7G2OHV

O-NET 2551 3 อังกฤษ

คลิกที่นี่ -->http://ouo.io/bxyHU4

เฉลย O-NET 2551 3 คณิตศาสตร์  เฉลยละเอียด

คลิกที่นี่ -->http://ouo.io/ZwXEWo

เฉลย O-NET 2551 3 เฉลย 5 วิชา (เฉลยธรรมดา)

คลิกที่นี่ -->http://ouo.io/wOAUqC

 

 

 Comments