<<<<ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ เว็บไซต์โรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์>>>

   เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมของโรงเรียน ตลอดจน เป็นแหล่งเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการศึกษา ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ปกครองนักเรียนกับทางโรงเรียน และเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา ซึ่งอาจมีเยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเข้ามาอ่านเป็นจำนวนมาก ทางโรงเรียนจึงขอความกรุณาท่านในการใช้ถ้อยคำในการติดต่อสารซึ่งกันและกัน มา ณ ที่นี้ด้วย


 

รวมภาพกิจกรรมโรงเรียนล่าสุด 9 อันดับ

แสดงบทความ 1 - 9 จาก 19 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 

ข่่าวกิจกรรมโรงเรียน


 รวมภาพ
  •  .:  ภ า พ ใ น อ ดี ต :.

รวมภาพปีการศึกษา 2556

https://drive.google.com/folderview?id=0B46WuCY8aYDyazFVN0ZnRVJuOG8&usp=sharing https://drive.google.com/folderview?id=0B73V4k7KCAdySzh3RXdxNzF0cjQ&usp=sharing
รวมภาพปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2 รวมภาพปีการศึกษา 2558/2  

 

     
  • .:  ภ า พ ใ น ปั จ จุ บั น   :.

ภาคเรียนที่ 1/59

 รวมวีดีทัศน์ โดย โรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์
 

วิดีโอ YouTube

 

วิดีโอ YouTube


 

 

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

 

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

 
     ปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปี


Comments