ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ขอเดชะ
                                                               ข้าพระพุทธเจ้า คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนราชปิโยรสา  ยุพราชานุสรณ์
                                               ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
                                                  << เข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ >>