L'hort del Ribot curs 2014-15

Setembre 2014: Ja tornem a tenir l'hort funcionant! Després d'un estiu de repòs, ens hem proposat recuperar aquest espai. Es tracta d'un projecte comú a diferents nivells de l'ESO, on tots els alumnes hi podran participar i treure'n profit.
El treball a l'hort és una extensió de  l'aprenentatge del coneixement del medi natural. És un ecosistema, un petit espai on poder observar i experimentar, provocar canvis, registrar les conseqüències i inferir les interaccions entre els elements, els fenòmens físics i els éssers vius, així com els possibles impactes de l'activitat humana. L'hort és un espai privilegiat per plantejar-se preguntes, formular hipòtesis i experimentar, ens ofereix també l'oportunitat de realitzar activitats al laboratori. És a més un context on poder gaudir del contacte amb la natura i aprendre a tenir-ne cura.