Holiadur Iechyd 2021-22
https://ipsos.uk/AFRYKR


PERMA - Logio Mewn


Holiadur Seicoleg Prifysgol Caerdydd 2021-22
Clecs Y Cymoedd - Newyddion Ysgol


 • Holiadur Siarter Iaith Medi 2019 Dilynwch y linc isod!https://siarteriaith.cymru/holiadursiarteriaith/cy/holiadur/cwblhau/221/0f7ad8a0-fe49-4599-a42a-3515c4540b59
  Posted 25 Sept 2019, 08:30 by Arwel James
 • Holiadur - Ymgynghoriad Eich Llais Mae'r Sir yn rhedeg ymgynghoriad i ddarganfod y materion fwyaf bwysig i bobl ifanc yn ein hardal ni. Plis dilynwch y linc isod er mwyn lleisio eich barn am ...
  Posted 11 Jun 2019, 01:40 by Newyddion Rhydywaun
 • Hawl yr wythnos Dylai Llywodraeth helpu rhieni i'ch helpu chi i wybod am eich hawliau a'ch defnyddio wrth i chi dyfu.
  Posted 11 Jun 2019, 01:38 by Newyddion Rhydywaun
 • LLONGYFARCHIADAU FFION, BRYONIE A MOLLY! Llongyfarchiadau mawr i Ffion Owen, Mollie Reardon a Bryonie King sydd wedi cael eu dewis i gynrychioli tim rygbi cyffwrdd dan 18 Cymru ym Mharis. Ardderchog!
  Posted 7 Jun 2019, 03:29 by Newyddion Rhydywaun
 • FFARWELIO BL.11 A 13 Pob lwc a dymuniadau gorau i'n ddisgyblion Bl.11 a 13 wrth i ni eich ffarwelio yn swyddogol yr wythnos hon. Mae wedi bod yn bleser!Diolch i'r ...
  Posted 7 Jun 2019, 03:28 by Newyddion Rhydywaun
 • Hawl yr wythnos Diolch yn fawr iawn am godi ymwybyddiaeth o hawl yr wythnos, yn dilyn y cyfarfod gyda UNICEF ar ddydd Gwener 24 Mai, mae'r ysgol wedi llwyddo i gael y ...
  Posted 7 Jun 2019, 03:26 by Newyddion Rhydywaun
Showing posts 1 - 6 of 97. View more »
Cysylltiadau Defnyddiol


Ydych chi angen help neu gymorth gydag unrhyw fater? Cliciwch isod am fwy o wybodaeth.


https://sites.google.com/a/rhydywaun.org/cym/home/ardal-disgyblion/cymorth-i-ddisgyblion
Gwefan Blwyddyn 11

Gwasanaeth cwnsela ysgol - Eye to Eye


https://www.eyetoeye.wales


Gofalwyr Ifanc

https://drive.google.com/open?id=199wKrBPYj6EQo0l7mH1ciXpgryK3If7L

Gwasanaeth Gyrfaoedd

Gwasanaeth Gyrfaoedd


Cymorth TGCH

https://www.youtube.com/channel/UCoXXdaB3Vly-tdYKQu5i4-Q

Digwyddiadau Nesaf

Allwedd: Gwyliau a Dyddiad HMS  Digwyddiadau
https://sites.google.com/rhydywaun.org/blwyddyn-11-2020/cartref