Clecs Y Cymoedd - Newyddion Ysgol


 • NOSON OPSIYNAU BL.8 - DYDD IAU 16/05/19 (4:30PM - 6:00PM)
  Posted 15 May 2019, 05:43 by Newyddion Rhydywaun
 • LLONGYFARCHIADAU PRIF SWYDDOGION 2019-20! Llongyfarch i ein Prif Swyddogion 2019-20 - Elis Myers-Sleight a Connor Restan a'r Dirprwy Brif Swyddogion - Catrin Evans a Robin Morgan.
  Posted 15 May 2019, 05:41 by Newyddion Rhydywaun
 • Hawl yr wythons Erthygl 29 - Eich hawl i fod y gorau gallwch fod.
  Posted 15 May 2019, 05:38 by Newyddion Rhydywaun
 • Hawl yr wythnos Erthygl 27 - Eich hawl i safon dda o fywyd.
  Posted 30 Apr 2019, 05:46 by Newyddion Rhydywaun
 • Taith UCAS Bl.12 Wnaeth Bl.12 mynd ar daith ffair UCAS i siarad i brif ysgolion am y dyfodol!
  Posted 10 Apr 2019, 06:14 by Newyddion Rhydywaun
 • LLONGYFARCHIADAU MANON! Llongyfarchiadau i Manon Lloyd Bl.11 am ennill y fedel arian ym mhencampwriaeth dringo Cymru. Bydd nawr yn symud ymlaen i bencampwriaeth Prydain yn Sheffield! Gwych!
  Posted 10 Apr 2019, 06:11 by Newyddion Rhydywaun
Showing posts 1 - 6 of 91. View more »


Holiadur - Ymgynghoriad Eich Llais

Mae'r Sir yn rhedeg ymgynghoriad i ddarganfod y materion fwyaf bwysig i bobl ifanc yn ein hardal ni. 
Plis dilynwch y linc isod er mwyn lleisio eich barn am faterion sy'n bwysig i chi.


Cysylltiadau Defnyddiol


Gwasanaeth cwnsela ysgol - Eye to Eye


https://www.eyetoeye.wales


Gofalwyr Ifanc

https://drive.google.com/open?id=199wKrBPYj6EQo0l7mH1ciXpgryK3If7L

Gwasanaeth Gyrfaoedd

Gwasanaeth Gyrfaoedd


Cymorth TGCH

https://www.youtube.com/channel/UCoXXdaB3Vly-tdYKQu5i4-Q

Digwyddiadau Nesaf

Allwedd: Gwyliau a Dyddiad HMS  Digwyddiadau