למידה משמעותית באמירים -סיפורי עמים

תלמידים כותבים סיפורים....
קראו את סיפורי התלמידים בקבצים המצורפים למטה...
כתבו סיפורים נוספים...
ĉ
תקשוב בי"ס רעות-טבריה,
9 ביוני 2014, 12:00
ĉ
תקשוב בי"ס רעות-טבריה,
9 ביוני 2014, 12:01
ĉ
תקשוב בי"ס רעות-טבריה,
9 ביוני 2014, 12:10
ĉ
תקשוב בי"ס רעות-טבריה,
9 ביוני 2014, 12:09
ĉ
תקשוב בי"ס רעות-טבריה,
9 ביוני 2014, 12:01
ĉ
תקשוב בי"ס רעות-טבריה,
9 ביוני 2014, 12:11
ĉ
תקשוב בי"ס רעות-טבריה,
9 ביוני 2014, 12:11
ĉ
תקשוב בי"ס רעות-טבריה,
9 ביוני 2014, 12:13
ĉ
תקשוב בי"ס רעות-טבריה,
9 ביוני 2014, 12:13
ĉ
תקשוב בי"ס רעות-טבריה,
9 ביוני 2014, 12:13
ĉ
תקשוב בי"ס רעות-טבריה,
9 ביוני 2014, 12:12
ĉ
תקשוב בי"ס רעות-טבריה,
9 ביוני 2014, 12:12
ĉ
תקשוב בי"ס רעות-טבריה,
9 ביוני 2014, 12:13
ĉ
תקשוב בי"ס רעות-טבריה,
9 ביוני 2014, 12:13
ĉ
תקשוב בי"ס רעות-טבריה,
9 ביוני 2014, 12:15
ĉ
תקשוב בי"ס רעות-טבריה,
9 ביוני 2014, 12:15
ĉ
תקשוב בי"ס רעות-טבריה,
9 ביוני 2014, 12:14
ĉ
תקשוב בי"ס רעות-טבריה,
9 ביוני 2014, 12:14
ĉ
תקשוב בי"ס רעות-טבריה,
9 ביוני 2014, 12:16
ĉ
תקשוב בי"ס רעות-טבריה,
9 ביוני 2014, 12:16
ĉ
תקשוב בי"ס רעות-טבריה,
9 ביוני 2014, 12:16
Comments