מועצת תלמידים

    

  
                    מהי מועצת תלמידים ?

מערכת החינוך אמונה על הוצאתו מן הכוח אל הפועל של הטוב והמעולה שבנפש האדם המשתקף גם בערכים בהם הוא מאמין ולאורם הוא מנהל את אורחותיו.                                                     


"טיפוח מעורבות בחיי החברה הישראלית, נכונות לקבל תפקידים ולמלאם מתוך מסירות ואחריות....תרומה לקהילה והתנדבות..."הינם ממטרות היסוד של החינוך הערכי במערכת החינוך".  (
מתוך חוק חינוך, 2000).

לבית-הספר כמסגרת חינוכית תפקיד חשוב בהבניית חברה ערכית שחבריה מגלים סולידאריות, כבוד, נתינה, מעורבות חברתית, אכפתיות וערבות הדדית. 

בהתאם לתפיסה זו הוצב טיפוח הערכים והמיומנויות החברתיות כאחד מיעדיו וממטרותיו של משרד החינוך לצד קידום ההישגים הלימודיים.

מחקרים שבחנו את תרומת המעורבות החברתית והשפעותיה מצביעים על תרומה רגשית, חברתית ולימודית כאחד. התנסותו של הפרט במילוי תפקיד המזמן עשייה למען האחר ו/או הסביבה 

תורמת להשתלבותו בחברה, לחיזוק תחושת המסוגלות, לטיפוח תחושת השייכות וההזדהות עם הקבוצה והקהילה, העלאת הדימוי העצמי,ביסוס תחושת העצמאות ואף לקידום הישגיו הלימודיים.                                                                               

אנו עומדים בפתחו של תהליך לבחירת מועצת התלמידים של בית הספר.

מועצת תלמידים  מהווה גוף מרכזי של חברת התלמידים ואמצעי ליישום עקרונותדמוקרטיים בביה"ס.                                                                                                                                                               המועצה היא אתגר חינוכי לטיפוח מנהיגות תלמידים נבחרת המושתתת על ערכים דמוקרטיים. הפעילות במועצת התלמידים מזמנת התנסות באזרחות פעילה תוך עמידה על זכויות האדם והאזרח. פעילות המועצה היא לחזק את התלמידים לקראת חיים בחברה דמוקרטית וכן לטפח את זיקת התלמידים ואת תחושת השתייכותם לבית הספר ולעקרונותיו.

המועצה נבחרת בבחירות דמוקרטיות ועליה לייצג את כלל תלמידי בית-הספר.

ילדי המועצה יהיו תלמידי כיתות ד,ה,ו.

פעילות המועצה - החברות וההתנסות במילוי התפקידים תהא מושתתת על טיפוח הערכים והמיומנויות-

*אחריות אישית

*ערנות לסובב ואכפתיות

*יוזמה וחשיבה ביקורתית

*נתינה וחסד

*קבלת החלטות

*כבוד הדדי ועבודת צוות

 אקלים אזרחי בבית הספר פירושו יצירת אפשרות לתלמידים לחוות באופן רצוף ערכים אזרחיים ולהפנימם, ולהתנסות במיומנויות אזרחיות.כדי לטפח לומדים המשתלבים בחברה הדמוקרטית כאזרחים מעורבים ופעילים התורמים לשיפור איכות החיים בכיתה, בבית הספר, בקהילה ובמדינה יש לזמן  לתלמידים במות ללמידה חברתית, להתנסות ולהפקת לקחים.

 


הבחירות למועצת התלמידים בדרך...... מאור...........


מועצת התלמידים יוצאת לדרך...