המים ומצבי הצבירה


המים ומצבי הצבירה.

תלמידים חביבים!
*היכנסו לקישור הבא וצפו בסרטון : המים .
*לאחר הצפייה דונו בקבוצות העבודה :איזו תופעת טבע מוזכרת בסרטון?.
*לאחר הדיון הקבוצתי והעלאת ידע בנושא כתבו מידע קצר במחברת המדעים על תוכנו של הסרטון.

*ניסוי -חימום מים על גזיה. 
 נעבור לניסוי שיוצג על ידי המורה .

*בתום הניסוי חזרו לעבודה הקבוצתית וענו במחברות הניסוי על השאלות הבאות :

1.מה מתארת ההדגמה בניסוי ?
2.אילו תהליכים מתרחשים בניסוי?
3.השלימו: התהליך בו עברו המים ממצב צבירה נוזל למצב צבירה גז ,נקרא:____________.
התהליך בו עברו המים ממצב צבירה גז למצב צבירה נוזל ,נקרא:_____ .
4.מה ההבדל בין התאדות המים במעבדה לבין התאדות המים בטבע?_________________לסיכום
*למדתם היום נושא חדש ומעניין -סכמו את ידיעותיכם ובחנו את עצמיכם בפעילות הבאה .עבודה אישית-
הכן תרשים /ציור המתאר את תופעת מחזור המים בטבע.    


5.היכנסו לקישור הבא ,צפו בהדמיה  ובסרטון וסכמו  במחברת את הנושא שהוצג,השתמשו במושגים מדעיים שלמדתם. 

מחזור המים בטבע

Comments