תחנת הכח


           הידרואלקטרית                טורבינת רוח                   סולארית                                                                        
               

 
               
       מחזור משולב                 קיטורית- מזוט                 גרעינית                                                                                                                                  
               
           
                      

                      קיטורית - פחם                                גז טבעי  

                                                    
  בעקבות הלמידה היום נדע...
* לתאר דרכים שבאמצעותן אפשר לסובב את הטורבינה וכיצד
   זה מיושם בתחנות הכח השונות.
* להבין מהם היתרונות ומהם החסרונות שיש לסוגים שונים של
   תחנות כח והשפעתן על הסביבה.
* ליישם את מיומנויות המחשב שלמדנו.
                                            בהצלחה ונסה

  
Comments