החזרה ובליעת האור

כאשר מאירים גוף אטום בהיר, הוא מחזיר יותר אור

מאשר גוף כהה המואר באותה מידה.

האור שלא הוחזר מגוף נבלע בתוך הגוף,

גוף בהיר מחזיר את רוב האור הנופל עליו ובולע מעט ממנו.

גוף כהה בולע את רוב האור הפוגע בו.

אור הנבלע בתוך גוף מחמם אותו.

אנרגיית אור הופכת לאנרגיית חום.

גוף שחור בולע יותר אור לכן הוא מתחמם יותר

באזור מוצל קריר יותר, כי פחות אור מגיע לקרקע.


Comments