לוח מבחנים

לוח מבחנים  

   תאריך                            נושאים
   27.10 מבחן שכבתי כיתות ה :מחזוריות בצמח בדגש על הזרע, מעגלים חשמליים,
 חומרי דלק, משאבי טבע, מצבי צבירה, יצורים חיים, איכות הסביבה,כדור הארץ והיקום.
    3.11 מבדק לכיתות ו': פוטוסינתזה.
   10.11                   מבחן לכיתות ד' :יצורים חיים,המים ומצבי צבירה,מרכיבים בסביבה,מעגל חשמלי וסמלים מוסכמים,ייצור מוצר,החושים.
   30.11מבחן שכבתי כיתות ה: גוף האדם,מחזור חיי הצמח, מצבי  צבירה,המים,איכות הסביבה,משאבי טבע,דלקים ,טכנולוגיה,יצורים חיים,סלעים וקרקעות.
 30.4

14.5

8.5
 מייצב כיתות ה

מבחן לכיתות ד' .נושא: מערכת הנשימה.

מבחן לכיתות ן'. נושא: אור וראייה.