שלבים בעריכת ניסוי

שלבים בעריכת הניסוי      מגה אנימציות - מדע להורדה משולחנם של אבי וסיגלית...
 
כל מדען שרוצה שניסויו יהיו אמינים ותקפים וובוא היום יוכל לפרסם את התוצאות בפני הקהילה המדעית חייב להקפיד על המתודה המדעית.
 
מטרת הניסוי - בשלב זה החוקר מצביר מה הוא רוצה לבדוק בניסוי.
השערת הניסוי - בשלב זה החוקר מצהיר מה הוא רוצה לבדוק בניסוי.
 
מהלך הניסוי - חומרים, כלים ושיטות עבודה. בשלב זה החוקר מתעד את כל שלבי המחקר על מנת שחוקרים אחרים יוכלו לחזור על הניסוי ולקבל את אותן תוצאות. במהלך הניסוי החוקר מקפיד על שלושה כללים חשובים: חזרה, בקרה ובידוד משתנים.
 
חזרה- חובה לבצע את הניסוי כמה פעמים באותם תנאים על מנת לוודא שהתוצאות של הניסוי אינן מקריות.
 
בקרה - חובה על החוקר לתכנן את הניסוי כך שתהיה מערכת בקרה. תפקיד הבקר לוודא את תקינות מערכת הניסוי . הבקרה בודקת את כל הגורמים בניסוי פרט לגורם שאת הפשעתו רוצים לבדוק.
 
בידוד משתנים - אם אנו רוצים לבדוק את השפעת גורם אחד על  תופעה או תהליך כלשהו , חייבים לדאוג שכל הגורמים האחרים בניסוי יהיו שווים.
 
תוצאות - אלה התוצאות של מהלך הניסוי המתייחסות לניסוי הספציפי. התוצאות מתייחסות למה שאנחנו מודדים, סופרם או רואים בסוף הניסוי.
 
מסקנות - מתוצאות הניסוי ניתן להגיע למסקנות המתייחסות לניסוי הספציפי . מבדה והתואה של הניסוי אישרה את ההשערה יכול החוקר להמשיך ולחקור . במידה והתוצא הל הניסוי הפריכה את ההשערה של החוקר ולהעלות השערה חדשה ולבדוק אותה.
 
את התוצאות ניתן לייצג בדרכים שונות: בטבלאות, ובגרפים מסוגים שונים ומתאימים.
 
משתנה תלוי - נמצא תמיד בגרף בציר הY . בציר זה מצייגים את המדד הנמדד או תוצאות הניסוי (הוא תלוי ומושפע מהמשתנה הבלתי תלוי).
 
משתנה בלתי תלוי - נמצא תמיד בציר ה-א בגרף. ומייצג את הנתונים שלנו.