מגלים וממציאים


הכנס לקישור הבא בנושא : מגלים וממציאים ,קרא את המידע וענה על השאלות הבאות:

1.בחר שני ממציאים וספר על ההמצאה שלהם.
2.כיצד שינו ההמצאות והתגליות הללו את פני האנושות?


קרא את המידע בקישור הבא : מגלים וממציאים 
הכן תעודת זהות על שני מגלים ,ספר על הממציא ועל התגלית שלו.

                                       


Comments