שאלות חזרה לפני מבחן

    

תלמידיםיקרים!  

1.היעזרו במידע בספר ובמידע באתר מדעים והשלימו את המשימה הבאה:

   התייחסו לכל אחת מהמחלקות של בעלי החוליות. 


שם המחלקה

סביבת חיים                                                     

כיסוי גוף                                                          

סימני קבוצה                                                    

צורת תנועה                                                     

צורת רבייה                                                      

תזונה                                                  

בעל החיים והאדם                                                         

התאמה לסביבת החיים                                                 

דוגמאות   

                                                       

חזרה למבחן  מפגשים עם בעלי חיים כיתה ד'

1. מקום בו בעלי חיים מתנועעים, מתרבים ומוצאים בו את מזונם נקרא:                               

1          הטבע.                                                                                                              

2          סביבת חיים.                                                                                                     

3          סביבת מגורים.                                                                                                

4          גן חיות                                                                                                             

2. מהם בעלי חיים מבויתים?                                                                                          

1          בעלי חיים שמגדלים רק בבית.                                                                            

2          בעלי חיים שמגדלים בגן חיות.                                                                            

3          חיות בר שהאדם גידל וטיפח, כדי שיתאימו לצרכיו.                                                           

4          סוג של חיות שהאדם מגדל כי קשה להם להתקיים בטבע.                                      

3.סמנו את המשפט הנכון?                                                                                             

1          אין קשר בין מבנה הגוף של בעל חיים לבין סביבת החיים שלו.                                

2          מרבית בעלי החיים יכולים לחיות בכל סביבת חיים.                                                           

3          כל בעלי חיים מותאם לסביבת החיים בה הוא חי.                                      

4          יש סביבות חיים שהתנאים בהן מתאימים לכל בעלי החיים.                                    

4.סביבת חיים מורכבת מ:                                                                                              

1          מרכיבים דוממים                                                                       

2          מרכיבים חיים                                                                                       

3          מרכיבים דוממים וחיים.                                                                                      

4          כל סביבת חיים והמאפיינים שלה                                                                         

5.בחרו את המשפט הנכון:                                                                                              

1          אין קשר בין מבנה הגוף של בעל החיים לבין סביבת החיים שלו.                              

2          מרבית בעלי החיים יכולים לחיות בכל סביבת חיים.                                               

3          כל בעל חיים מותאם לסביבת החיים שבה הוא חי. 

4          יש סביבות חיים שהתנאים בהן מתאימים לכל בעלי החיים.                                

                                                                             

6. מה משותף לכל חסרי החוליות? הקיפו את התשובה הנכונה ביותר.                    

1          לכולם יש אותם איברים בגוף.                                                                             

2          כולם חיים באותה סביבת חיים.                                                                           

3          כולם אוכלים אותו סוג של מזון.                                                                           

4          לכולם אין עצמות בגופם.                                                                                                                                    


7.לפניכם ארבע מחלקות של בעלי חיים. איזו מהן היא הגדולה ביותר?                                   

1          יונקים                                                                                                               

2          דגים                                                                                                               

3          חרקים                                                                                                              

4          עופות                                                                                                                                       


8.האם יש תכונה המשותפת לסוס, לכבשה ולכלב? הקיפו את התשובה הנכונה ביותר.                                                             

1          שלושתם טורפים.                                                                                              

2          רק הכלב הוא חיה מבויתת                                                                                 

3          שלושתם בעלי חיים צמחוניים.                                                                             

4          שלושתם יונקים מבויתים.                                                                                               


9.מה המשותף לחרקים ולדו חיים? הקיפו את התשובה הנכונה ביותר.                                                                                                            

1          גם לדו חיים וגם לחרקים יש שש רגליים.                                                              

2          גם הדו חיים וגם החרקים חיים בעיקר במים.                                                       

3          גם אצל הדו חיים וגם אצל החרקים קיימת תופעת הגלגול.                                      

4          גם אצל החרקים וגם אצל הדו חיים הצאצאים הצעירים דומים לבוגרים.                                

                                                                                                           

10.מה המשותף לחרקים ולדו חיים? הקיפו את התשובה הנכונה ביותר.                                                                                                                                                            

1          גם לדו חיים וגם לחרקים יש שש רגליים                                                                                                                                        

2          גם הדו חיים וגם החרקים חיים בעיקר במים.                                                                                                                                            

3          גם אצל הדו חיים וגם אצל החרקים קיימת תופעת הגלגול.                                                                                                                                       

4          גם אצל החרקים וגם אצל הדו חיים הצאצאים הצעירים דומים לבוגרים.                                                                                                                                             

                                                                                                                                                           

11.סמנו את יוצא הדופן                                                                                                                                                       

1          עכביש                                                                                                                                      

2          תיקן                                                                                                                                        

3          חיפושית                                                                                                                                               

4          נמלה                                                                                                                                        


12.מה משותף לצב, לתנין, לנחש וללטאה? הקיפו את התשובה הנכונה ביותר                                                                                                                                                    

1          כולם שייכים למחלקת הדו חיים                                                                                                                                       

2          כולם שייכים למחלקת הזוחלים                                                                                                                                      

3          כולם חיים גם ביבשה וגם בים                                                                                                                                         

4          כולם חיים באותה סביבה                                                                                                                                    


13.מה המשותף לחרקים ולדו חיים? הקיפו את התשובה הנכונה ביותר.                                                                                                                                                            

1          גם לדו חיים וגם לחרקים יש שש רגליים                                                                                                                                        

2          גם הדו חיים וגם החרקים חיים בעיקר במים.                                                                                                                                            

3          גם אצל הדו חיים וגם אצל החרקים קיימת תופעת הגלגול.                                                                                                                                       

4          גם אצל החרקים וגם אצל הדו חיים הצאצאים הצעירים דומים לבוגרים.                                                                                                                                             

 

14.איזה  בעל חיים מהרשימה אינו יונק החיי בים                                                                                                                                                        

1          דולפין                                                                                                                                      

2          לויתן                                                                                                                                       

3          קרפיון                                                                                                                                      

4          כלב ים                                                                                                                                     


15.לפניכם איור המתאר רגליים של בעל חיים כלשהו לאיזה מחלקה הוא שייך                                                                                                                                                    

1          יונקים                                                                                                                                       

2          דגים                                                                                                                                       

3          עופות                                                                                                                                       

4          דו חיים                                                                                                 

 

16.מהי סביבת החיים שלו                                                                                                                                                 

1          אגם                                                                                                                                         

2          חורש                                                                                                                                      

3          מדבר                                                                                                                                       

4          שדה                                                                                                                                        


17.צפרדע הנחלים חיה בסביבת האגם. כיצד מותאם מבנה גופה לחיים בסביבת האגם?                                                                                                                                                 

1          עורה מכוסה פרווה.                                                                                                                                           

2          עורה לח ורטוב                                                                                                                                     

3          עורה יבש ומכוסה קשקשים.                                                                                                                                            

4          עורה משנה את צבעו.                                                                                                                                        


18.סמנו את המשפט הנכון ביותר                                                                                                                                                      

1          בצאתם לאוויר העולם, דומים צאצאי החרקים תמיד לבוגרים                                                                                                                                               

2          בצאתם לאוויר העולם, שונים צאצאי החרקים תמיד מן הבוגרים.                                                                                                                                        

3          . אצל חלק מהחרקים מתקיימת תופעה הנקראת גלגלול.                                                                                                                                         

4          תופעת הגלגול מתקיימת רק אצל חרקים חסרי כנפיים                                           

 

 19.כיצד נקרא בעל חיים החי בטבע שהאדם לא התערב באורח חיו?                                                                                                                                                    

1          חיה מבויתת                                                                                                                                         

2          חיה בהסגר                                                                                                                                          

3          חית בר                                                                                                                                    

4          חיה מסוכנת                                                                                                                                                      


20.מי מבעלי החיים הבאים אינו בעל חיים מבוית?                                                                                                                                                      

1          כבשה                                                                                                                                       

2          ברוז                                                                                                                                        

3          סוס                                                                                                                                          

4          דרור                                                                                                                                        


21.מי מהבאים עונה על ההגדרה: "בית גידול מלאכותי"?                                                                                                                                                         

1          קן של ציפור                                                                                                                                          

2          מערת נטיפים                                                                                                                                       

3          מחילת נמלים                                                                                                                                        

4          לול תרנגולות                                                                                                                                        

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                   

 22.איזה מוצר מהבאים מקורו בבעלי חיים או בתוצרתם?                                                                                                                                                         

1          בשר                                                                                                                                         

2          עצים להסקה                                                                                                                                        

3          בקבוק מפלסטיק                                                                                                                                    

4          חציל                                                                                                                                        

                                                                                                                                                           

23.טוואי המשי מתפתח בצורת גלגול. הגלגול הנוכן הוא                                                                                                                                                          

1          ביצה, גולם, זחל ופרפר.                                                                                                                                     

2          ביצה, פרפר, זחל וגולם.                                                                                                                                    

3          גולפ, פרפר, זחל וביצה                                                                                                                                      

4          ביצה, זחל, גולם ופרפר                                                                                                                                      

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                 

 24.הנמלה שייכת למחלקת?                                                                                                                                                

1          זוחלים                                                                                                                                     

2          חרקים                                                                                                                                     

3          עופות                                                                                                                                       

4          דגים                                                                                                                                        

                                                                                                                                                           

25.צבעם של חגבים מסוימים ירוק כמו הצמחים. מה היתרון שיש בכך לחגבים אלה?                                                                                                                                                      

1          הדבר מאפשר להם לזהות את הצמחים שמהם הם ניזונים                                                                                                                                       

2          לטורפים שניזונים מהם קשה להבחין בהם כשהם נמצאים על הצמחים                                                                                                                                              

3          צבעי הצמחים מגינים עליהם מפני פגעי מזג האוויר                                                                                                                                     

4          הצבע הירוק רגיש לאור השמש פחות מצבעים אחרים                                                                                                                                             

26.שאלה בחשיבה מדעית

עדי ביקש לבדוק מהו המזון שמעדיפים הארנבונים שבפינת החי.                                         

עדי הגיש לארנבונים שתי צלחות. באחת שם עלי חסה ובאחרת גרעיני חיטה.                                                                                                                                                                        

1. מה רצה עדי לבדוק בניסוי ?____________________________________________                                                                        

2. כתבו השערה אפשרית לתוצאות הניסוי ____________________________________                                                                                                

3. עדי גילה שהארנבונים אכלו את החסה ולא נגעו בגרעיני החיטה.

_________________________________________________________________                                                                                                  

   * משפט זה הוא (בחרו את התשובה הנכונה)                       

1          שאלה                                                                                                                                       

2          מסקנה                                                                                                                                     

3          תוצאה                                                                                                                                      

4          מטרה                                                                                     

                                                                                                                                                           

4          מה יכול עדי ללמוד מניסוי זה  (ענו תחילה על דף לאחר מכן בדקו את התשובה על ידי כתיבת מספר השאלה)                                                                                                                                      

5          כיצד יכול עדי להמשיך את הניסוי מה עוד אפשר לבדוק? (ענו תחילה על דף לאחר מכן בדקו את התשובה על ידי כתיבת מספר השאלה)                                                                                                                                      

   27.         בטור אחד כיסויי גוף של בעלי חיים (העור שלהם) ,                                                                                                                                                

            בטור שני תיאור של אורח   חיים בסביבות חיים שונות                                                                                                                                              

            התאם בין  מספר  התאור המתאים לכיסוי הגוף ואורח החיים.                                                                                                                                          

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

            א          עור מכוסה נוצות  שהן קלות                                            1          חיה במים וברבת מים נושמת                  א =                               

                        משקל, כמו של ציפור                                                                 בעזרת ריאות אך גם דרך העור                                                               

                                                                                                                                                           

            ב          עור יבש וקשה מכוסה בקשקשים                                      2         עף באוויר לכן גופו חייב להיות                 ב =                               

                        כמו של לטאה                                                                           קל                                                                  

                                                                                                                                                           

            ג           עורש דק ולח, כמו של צפרדע                                           3        זוחל בין אבנים, לכן גופו חייב                   ג =                               

                                                                                                                     מוגן משריטות ומהתייבשות.                                                                    

                                                                                                                                                           

            ד          עור מכוסה בשערות  (פרווה)                                           4          חיי בסביבה קרה, צבע כיסוי                   ד =                               

                        כמו של דוב                                                                              גופו מתמזג עם צבע הסביבה.                                                                   

                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comments