המים בגופינו

מים בגופינו

קרא את קטע המידע וענה על השאלות:
1.מהי חשיבות שתיית מים לתפקודו התקין של הגוף?
2.מהם תפקידי המים בגוף?
3.מהן תכונות המים?
4.היכן נמצאים המים בגוף?

משקל המים בגוף האדם הוא כ70% ממשקל הגוף כולו. גם יצורים חיים אחרים מורכבים מכמות גדולה של מים, אפילו עד 99% מים, כמו למשל המדוזה.

המים בגופנו נמצאים במדורים שונים – המדור התוך תאי, המדור הבין תאי והמדור שבתוך כלי הדם.

הנוזל הנמצא במדור התוך תאי הוא הציטופלסמה שממלאת את נפח התא. הנוזל התוך תאי מהווה 71% מכל המים שבגוף. משקלו מהווה כ 50% ממשקל הגוף.

הנוזל הבין תאי מורכב מהמים שנמצאים בין התאים ובצינורות הלימפה. הוא מהווה 22% מכל המים שבגוף. הנוזל שבתוך כלי הדם נקרא פלסמת הדם והוא מהווה 7% מכל המים שבגוף.

המים עוברים ממדור אחד למדור שני על פי לחץ הנוזל במדור ועל פי הפרשים בריכוזי החומרים המומסים בהם. במצבי רעב ממושך, למשל, פוחת ריכוזו של החלבון אלבומין המומס בפלסמת הדם. כתוצאה מכך יורד הפרש הריכוז של חלבון הזה בין הנוזל שבתוך כלי הדם והנוזל שמחוץ לכלי הדם ומים יוצאים מכלי הדם אל המדור הבין תאי. מים אלה יוצרים בצקות והם אלה שאחראים לתופעת הבטן התפוחה שרואים בילדים מוכי רעב.

המים חשובים לגוף היצור החי כיון שהם משמשים ממיס לחומרים רבים המתמוססים בהם. תהליכים רבים מתרחשים בקצב סביר רק בתמיסות כי בהן מפורקים החומרים לחלקיקים.

המים חשובים גם בגלל תכונת הזרימה שלהם. תכונות המסיסות והזרימה מאפשרים הובלת חומרים בגוף ממקום למקום, וזאת מבצע הדם. גם חום מועבר ממקום למקום בגוף על ידי הדם, בזכות תכונת הזרימה.

er
Comments