מערכת טכנולוגית


נושא השיעור: מאפיינים של מערכת טכנולוגית.

עבודה בזוגות- ענו על השאלות בדף word ושלחו אלי לדוא"ל לבדיקה.

*התבוננו בתמונות הבאות וכתבו מהם המאפיינים המשותפים לכל מכשירי החשמל?.


*לחצו על המילים : מערכת טכנולוגית  ,היכנסו בעזרת  שם משתמש וסיסמה לאתר אופק ובצעו את המשימות.       
     
עובדים וחושבים
איך מאפיינים מערכת טכנולוגית?
כדי לאפיין מערכת טכנולוגית חשוב לשאול את השאלות הבאות:
א. מהי המטרה של המערכת ?
ב.  מהי פעולת המערכת ?
ג. מהו הקלט הדרוש לפעולתה?
ד. מהו הפלט שלה?

 המערכת :מאוורר 
מה מאפיין את המערכת הטכנולוגית  לחץ -"מאוורר" ?

1.לכל מערכת טכנולוגית יש מטרה. מהי המטרה של מאוורר ומה התפקיד שלו? ___________________________

2.הדברים הדרושים למערכת כדי שתפעל ותשיג את מטרתה נקראים קלט.
   מהו הקלט שמספקים למאוורר כדי שיפעל ?_______________________
3.בעקבות פעולת המערכת היא מפיקה תוצרים ,תוצרים אלה נקראים פלט.
   מהו הפלט של המאוורר ?____________________________________

4.הכינו ב word כרטיס מאפיינים לכל אחת מהמערכות הטכנולוגיות הבאות הוסיפו תמונה מתאימה:
   
                              קומקום חשמלי                                          נורה חשמלית  
                            
                                                        

                    

*המערכת הטכנולוגית:_______________                  *המערכת הטכנולוגית:_________________
*המטרה:_________________________                  *המטרה:___________________________
*הפעולה:________________________                   *הפעולה:__________________________
*הקלט:__________________________                  *הקלט:____________________________
*הפלט:__________________________                  *הפלט:____________________________
                    

5.המערכת :תא סולארי.

לחצו על המילים :תא סולארי , קראו את המידע וענו על השאלות.
                                                                                                                                         
התבוננו בתמונה וכתבו אילו שאלות יש לשאול כדי לאפיין את התא הסולארי ומה התשובות להן.
 *שאלה:___________________________________________________
 תשובה:___________________________________________________
*שאלה:____________________________________________________
 *תשובה:___________________________________________________
*שאלה:____________________________________________________
תשובה:____________________________________________________                            עבודה נעימה !  סיגלית
Comments