אותיות

תלמידים יקרים,
לפניכם משימה בנושא האותיות בערבית.
1. שירו את שיר האותיות בערבית.
 
 
 
2. תרגלו את נושא האותיות בעזרת המשחק הבא.
 
בחנו את ידיעתכם בנושא בעזרת המשחק הבא.
 
בהנאה רבה
סוהילה
Comments