מהו מילון


מהו מילון? 

מילון הוא כלי לאיסוף, להגדרה ולביאור של אוצר המילים של שפה מסוימת. סוג נוסף של מילון הוא מילון דו-לשוני, המכיל את אוצר המילים של שפה מסוימת, כשלכל מילה ניתנות מקבילותיה בשפה אחרת. מילון עברי-אנגלי, למשל, הוא מילון שמכיל את אוצר המילים של השפה העברית, ולכל מילה עברית מוצגות מקבילותיה באנגלית. לעתים גם מידע על אופן הגיית המילה. בנוסף למילים והגדרותיהן, כוללים המילונים לעתים תיאור להמחשת השימוש במילה לעתים משפטים לדוגמה, או מובאות מהספרות.מילונים רבים מלווים את הטקסט באיורים, הממחישים את ההגדרה הטקסטואלית של המילה. במילון ויזואלי מרכז הכובד עובד אל האיור, שעל חלקיו נכתבות המילים שאותן מתאר האיור. המילים במילון מסודרות בדרך כלל בסדר אלפביתי המאפשר איתור נוח של מילה נדרשת. מילון דו-לשוני כולל עקב כך שני חלקים: האחד שבו המילים מסודרות בסדר אלפביתי לפי השפה האחת, והאחר שבו המילים מסודרות בסדר אלפביתי לפי השפה האחרת.

למה משתמשים במילון? 

 אל המילון פונים כדי לברר מידע על מילה, כגון: מה המשמעות שלה? איך כותבים אותה (כתיב)? איך צריך לבטא אותה (ניקוד)? איך אומרים אותה בְּרַבִּים (נטייה)? מה השורש שלה? מה משפחת המילים שלה? האם המילה עתיקה או חדשה? מאיזו שפה (מקור) היא הגיעה אל העברית? לאיזה משלב היא שייכת?

המידע במילון

המילון נותן את משמעות המילה, את הגדרתה ועוד מידע (נטיות, שורש, חלק דיבור וכדומה). המילון מביא דוגמות לשימוש במילה בתוך משפט. יש מילונים המציינים את התקופה שבה נוצרה המילה – לשון המקרא, לשון חז"ל העברית החדשה, ויש כאלה המציינים גם את המשלב של המילה – האם היא מילה ספרותית "גבוהה" או מילה השייכת לדיבור ולסלנג.

Comments