Lysdioden lyser med fast grönt sken

Åtgärder:
  1. Koppla ur nätadaptern, vänta tills lysdioden slutat blinka, koppla in nätadaptern på nytt.
  2. Om dip-brytare 10 är i läge On (nedåt), koppla ur nätadaptern, vänta tills lysdioden slutat blinka, slå om dip-brytare till läge Off (uppåt) och koppla in nätadaptern på nytt.
  3. Ta ur eventuella SD-kort i port 4 (handlarens e-journal) och starta om enheten.
  4. Om åtgärderna ovan inte hjälper, felanmäl.
Notera: Om uttankning skett från Skatteverkets port 3 signalerar fast grönt sken att uttankningen är klar. Bryt spänningen, ta ur SD-kortet, återförsegla porten och spänningssätt enheten igen.