รหัสโรงเรียนในสังกัด

รหัสของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ทั้ง 339 โรง กับ 1 สาขา
สามารถดูและดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ข้างล่างนี้