Vanliga frågor och svar

§   Hur många måste rösta ja för att köpet ska gå igenom?

2/3 av hyresgästerna måste rösta ja för att föreningen ska få köpa fastigheten, d.v.s de uthyrda lägenheterna och lokalerna.

§   Om jag röstar ja – har jag köpt min lägenhet då?

Att rösta ja till ombildning till bostadsrätter innebär inte att du förbundit dig att köpa din lägenhet. Du skaffar dig bara möjligheten att köpa den. Själva köpet genomförs först när det är dags att betala lägenheten.

§   När kan jag sälja?

Direkt efter köpet om du vill. Ofta kan det dock löna sig, skattemässigt, att vänta tills efter årsskiftet.

§   Kan jag dela mitt ägande med någon annan?

Grundregeln är att lägenheten ska upplåtas på kontraktshavaren, men oftast kan du fördela ägandet som du vill. De flesta föreningar brukar dock ha som regel att den som står på kontraktet ska äga minst 5-10 procent av lägenheten eller lokalen. Det är dock föreningens styrelse som bestämmer.

§   Kan annan familjemedlem äga min lägenhet med jag hyr i 2:a hand av den personen?

Ja, oftast går det bra. Det är föreningens styrelse som bestämmer.

§   Kan jag bo kvar som hyresgäst efter en Brf-ombildning?

Ja, vill du inte köpa din lägenhet kan du bo kvar som hyresgäst. Bostadsrättsföreningen blir då din hyresvärd. Dina rättigheter och skyldigheter regleras precis som tidigare i hyreslagstiftningen. Föreningen är dock oftast en bättre fastighetsägare eftersom att den är mer motiverad att skapa en bra boendemiljö. I de ombildningar vi medverkat i slår vi ett extra slag för att hyresgästernas intressen ska tillvaratas på ett bra sätt.

§   Kan föreningen höja min hyra så fort de tagit över fastigheten?

Nej, föreningen följer samma för handlingsregler som andra hyresvärdar. Detta är reglerat i lag. Oftast föreligger en förhandlingsordning och förhandlingen sker då med Hyresgästföreningen.

§   Får jag låna hela beloppet? Hur mycket måste jag amortera?

Ja, eftersom lägenheten är värd mer på marknaden än du köpt den för, får du låna till hela köpeskillingen och kanske lite till. Hur och om du ska amortera bestämmer du tillsammans med banken.

§   Kan jag låna om jag är pensionär – och därigenom får möjlighet att köpa?

Javisst, banken bedömer långivaren efter månadsinkomst. Så länge du har en pension som räcker till kan du få lån. 

§   Blir det verkligen långsiktigt billigare att bo i bostadsrätt?

Ja, nästan undantagslöst. Värdeutvecklingen de senaste åren har varit mycket gynnsam. Dessutom är lånen nästan alltid så kallade bottenlån som har den lägsta räntan.

§   Är det sant att rörlig ränta är billigare?

Ja, oftast är den rörliga räntan lägre än den fasta. Den är dock svårare att budgetera eftersom vi inte vet hur framtiden ser ut. Vill man veta kostnaden för 1-5 år framåt kan räntan bindas och blir då densamma varje månad under perioden.

§   Jag har bostadsbidrag – kan jag få det om jag köper?

Ja, dock förändras det något. Ring din handläggare på försäkringskassan för ytterligare information.

§   Skattejämkning – kan jag få det om jag köper?

Ja, så länge du betalar skatt kan du få skattejämkning. Du beställer blankett för skattejämkning hos skattemyndigheten eller hämtar på den på www.skatteverket.se

§   Hur vet jag att kalkylerna håller?

Du behöver inte vara orolig. Kalkylerna granskas i den ekonomiska planen av intygsgivare som är godkända av Boverket. Intygsgivarnas uppgift är att kontrollera att kalkylerna är rimliga. 

§   Kan föreningen gå i konkurs?

I princip inte. För att en förening ska gå i konkurs krävs bland annat att de som bor i huset inte betalar sin årsavgift, alternativt hyra. Slutar samtliga att betala och om det inte flyttar in några som börjar betala istället har föreningen inte längre någon intäkt för att betala sina lån, driftskostnader etc. Detta är definitivt inte sannolikt i Stockholmsregionen. Ingen fastighet som är ombildad av hyresgästerna har någonsin gått i konkurs.