Styrelse

Ordinarie ledamöter:

Sebastian Själin, ordförande

Haddy Faal, vice ordförande

Tarja Laitinen Alemayehu 

Magdalena Paraian 

Harry Withana

Marcus Landqvist

Jony Youhanon

Zeru Heileab


 
 
 


 
 
Omval till styrelsen sker årligen på ordinarie föreningsstämma. 
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ordinarie ledamöter.
Comments