Lägenhetsbyte

Om du vill byta lägenhet inom fastigheten rekommenderar vi att du sätter upp lappar i trappuppgångarna.
Vill du byta lägenhet utanför fastigheten så fungerar det oftast också att sätta upp lappar i de hus man önskar bo, alternativt sätta in annons på de bytessiter som finns t.ex. www.blocket.se, www.lagenhetsbyte.sewww.hyresbytet.se, www.bjornsbytare.se
 
När köpstämma hållits och beslut tagits om att köpa fastigheten har du ett mycket attraktivt bytesobjekt. 
 
För att den nya hyresgästen ska få möjlighet att köpa sin lägenhet måste bytet vara genomfört innan föreningen övertar fastigheten. Enligt bostadsrättslagen är det kontraktsinnehavaren vid föreningens tillträde som har rätt att förvärva sin lägenhet.
Tyvärr kan varken styrelsen eller RESTATE hjälpa er med eventuella lägenhetsbyten.