REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0538u

Redacció de l'informe d'avaluació preliminar d'estructura IEP (50 UI)

1,00784,96784,96739,3174,5194,18
Redacció d'informe per a la inspecció i avaluació preliminar de l'estructura de formigó (IEP), d'un edifici o local amb 50 unitats d'inspecció, que recull la informació de l'edifici escrita i gràfica amb l'objectiu d'analitzar l'estat actual de l'estructura de l'edifici, la presència de lesions o danys en l'estructura principal o secundària i la presència de factors de deteriorament en el formigó i estableix les recomanacions sobre les actuacions a fer. Inclou: desplaçament a una distància màxima de 20 km, i visita del tècnic per a inspecció de l'immoble (amb una intensitat d'inspecció mínima de 23 unitats d'inspecció).
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,028,37
%02%Costos indirectes0,0312,56
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0272uDedicació de personal a la gestió administrativa d'un expedient4,258,4035,7034,004,25
RE0278uDedicació d'un tècnic a l'alçament de l'estat actual1,7030,9852,6750,156,80
MOU0063hTècnic22,0010,00220,00220,0022,00
MOU0064hAuxiliar Tècnic11,008,0088,0088,0011,00
MOU0066hCoordinador Tècnic3,4012,5042,5042,503,40
MOU0081hDirector Tècnic3,4020,0068,0068,003,40
RE0153uDesplaçament d'un tècnic (distància en intervals de 10 km o fracció)2,007,8315,666,660,66
RE0159uReconeixement ocular d'una unitat d'inspecció en edifici23,0010,50241,50230,0023,00
Observacions:
La intensitat d'inspecció mínima considerada està condicionada a la facilitat i permís d'accés per part dels propietaris. Es considera unitat d'inspecció independent cadascuna de les següents: cada habitatge independentment de la superfície; un local d'ús comercial, magatzem, garatge o qualsevol altre ús diferent al d'habitatge, en un mateix nivell i fins a 125 m² de superfície construïda o fracció. S'adopta el criteri fixat per la Guia d'Inspecció i Avaluació Preliminar d'estructures de formigó en edificis existents DRB 04/06 de l'Institut Valencià de l'Edificació.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 4/11/2016
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Maigualida Soler Falcó
Validat amb data 07/11/2016
Observacions: