REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0475u

Honoraris tècnics d'eliminació de barreres sobre edifici (4 ascensors)

1,002.258,192.258,191.480,82133,6365,58
Treballs tècnics per a per a l'eliminació de barreres arquitectòniques sobre un edifici plurifamiliar amb 4 ascensors. Consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les deficiències detectades i plantejament dels treballs destinats a l'eliminació de barreres arquitectòniques, redacció de projecte de rehabilitació, redacció dels annexos necessaris, redacció d'estudi de seguretat i salut, redacció d'estudi de gestió de residus, direcció facultativa de les obres, coordinació de seguretat i salut i coordinació de gestió de residus. Inclou: desplaçament en una àrea metropolitana a una distància màxima de 20 km.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,03
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0451uRedacció de projecte d'eliminació de barreres sobre edifici (4 ascensors)1,00584,34584,34444,5450,41
RE0455uDirecció facultativa d'eliminació de barreres sobre edifici (4 ascensors)1,00566,15566,15372,7933,65
RE0459uEstudi de Seguretat i Salut d'eliminació de barreres (4 ascensors)1,00282,90282,90199,8113,20
RE0463uEstudi de Gestió de Residus d'eliminació de barreres (4 ascensors)1,00169,86169,8673,496,38
RE0467uCoordinació Seguretat i Salut d'eliminació de barreres (4 ascensors)1,00467,78467,78309,9123,44
RE0471uCoordinació Gestió de Residus d'eliminació de barreres (4 ascensors)1,00187,16187,1680,286,55
Observacions:
No s'hi inclou en aquesta partida el cost de cales a executar, en cas de que siguen necessaris per a redactar aquest projecte.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 30/04/2014
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?