REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0474u

Honoraris tècnics d'eliminació de barreres sobre edifici (3 ascensors)

1,002.134,632.134,631.371,00123,8764,23
Treballs tècnics per a per a l'eliminació de barreres arquitectòniques sobre un edifici plurifamiliar amb 3 ascensors. Consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les deficiències detectades i plantejament dels treballs destinats a l'eliminació de barreres arquitectòniques, redacció de projecte de rehabilitació, redacció dels annexos necessaris, redacció d'estudi de seguretat i salut, redacció d'estudi de gestió de residus, direcció facultativa de les obres, coordinació de seguretat i salut i coordinació de gestió de residus. Inclou: desplaçament en una àrea metropolitana a una distància màxima de 20 km.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,03
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0450uRedacció de projecte d'eliminació de barreres sobre edifici (3 ascensors)1,00543,78543,78407,2446,18
RE0454uDirecció facultativa d'eliminació de barreres sobre edifici (3 ascensors)1,00534,08534,08347,4831,31
RE0458uEstudi de Seguretat i Salut d'eliminació de barreres (3 ascensors)1,00268,12268,12184,1512,24
RE0462uEstudi de Gestió de Residus d'eliminació de barreres (3 ascensors)1,00166,96166,9670,736,12
RE0466uCoordinació Seguretat i Salut d'eliminació de barreres (3 ascensors)1,00436,95436,95283,1621,63
RE0470uCoordinació Gestió de Residus d'eliminació de barreres (3 ascensors)1,00184,74184,7478,246,39
Observacions:
No s'hi inclou en aquesta partida el cost de cales a executar, en cas de que siguen necessaris per a redactar aquest projecte.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 30/04/2014
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu