REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0473u

Honoraris tècnics d'eliminació de barreres sobre edifici (2 ascensors)

1,001.973,721.973,721.227,96111,2162,22
Treballs tècnics per a per a l'eliminació de barreres arquitectòniques sobre un edifici plurifamiliar amb 2 ascensors. Consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les deficiències detectades i plantejament dels treballs destinats a l'eliminació de barreres arquitectòniques, redacció de projecte de rehabilitació, redacció dels annexos necessaris, redacció d'estudi de seguretat i salut, redacció d'estudi de gestió de residus, direcció facultativa de les obres, coordinació de seguretat i salut i coordinació de gestió de residus. Inclou: desplaçament en una àrea metropolitana a una distància màxima de 20 km.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,03
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0449uRedacció de projecte d'eliminació de barreres sobre edifici (2 ascensors)1,00490,98490,98358,6540,65
RE0453uDirecció facultativa d'eliminació de barreres sobre edifici (2 ascensors)1,00492,30492,30314,5328,28
RE0457uEstudi de Seguretat i Salut d'eliminació de barreres (2 ascensors)1,00248,89248,89163,7511,00
RE0461uEstudi de Gestió de Residus d'eliminació de barreres (2 ascensors)1,00163,20163,2067,155,80
RE0465uCoordinació Seguretat i Salut d'eliminació de barreres (2 ascensors)1,00396,75396,75248,3019,30
RE0469uCoordinació Gestió de Residus d'eliminació de barreres (2 ascensors)1,00181,60181,6075,586,18
Observacions:
No s'hi inclou en aquesta partida el cost de cales a executar, en cas de que siguen necessaris per a redactar aquest projecte.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 30/04/2014
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?