REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0472u

Redacció de projecte i direcció en baixada a cota 0 eliminació de barreres (1 ascensors)

1,006.610,356.610,354.652,55209,5070,38
Redacció de projecte i estudis i direcció facultativa per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici plurifamiliar amb 1 ascensor, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les deficiències detectades i descripció de la solució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques, redacció de projecte de rehabilitació, redacció dels annexos necessaris, redacció d'estudi de seguretat i salut, redacció d'estudi de gestió de residus, direcció facultativa de les obres, coordinació de seguretat i salut i coordinació de gestió de residus. Inclou: visites i desplaçament.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,03
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0448uRedacció de projecte d'instal·lació d'ascensor (1 ascensor)1,003.616,523.616,522.849,77128,00
RE0452uDirecció facultativa en projecte d'instal·lació d'ascensor (1 ascensor)1,00871,12871,12579,6626,00
RE0456uEstudi de Seguretat i Salut en instal·lació d'ascensor (1 ascensor)1,00526,43526,43314,9814,00
RE0460uEstudi de Gestió de Residus en instal·lació d'ascensor (1 ascensor)1,00443,30443,30235,8211,00
RE0464uCoordinació Seguretat i Salut en instal·lació d'ascensor (1 ascensor)1,00684,01684,01422,6619,00
RE0468uCoordinació Gestió Residus en instal·lació d'ascensor (1 ascensor)1,00468,97468,97249,6611,50
Observacions:
No s'hi inclou en aquesta partida el cost de cales a executar, si és el cas.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 19/03/2018
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0472, RE0473, RE0474, RE0475.
..........
Validat per
Perfil
Validat amb data
Observacions:
Edita preu