REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0472u

Honoraris tècnics d'eliminació de barreres sobre edifici (1 ascensor)

1,001.585,121.585,12882,5880,5855,68
Treballs tècnics per a per a l'eliminació de barreres arquitectòniques sobre un edifici plurifamiliar amb 1 ascensor. Consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les deficiències detectades i plantejament dels treballs destinats a l'eliminació de barreres arquitectòniques, redacció de projecte de rehabilitació, redacció dels annexos necessaris, redacció d'estudi de seguretat i salut, redacció d'estudi de gestió de residus, direcció facultativa de les obres, coordinació de seguretat i salut i coordinació de gestió de residus. Inclou: desplaçament en una àrea metropolitana a una distància màxima de 20 km.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,03
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0448uRedacció de projecte d'eliminació de barreres sobre edifici (1 ascensor)1,00363,44363,44241,3227,32
RE0452uDirecció facultativa d'eliminació de barreres sobre edifici (1 ascensors)1,00391,41391,41234,9620,96
RE0456uEstudi de Seguretat i Salut d'eliminació de barreres (1 ascensor)1,00202,43202,43114,508,00
RE0460uEstudi de Gestió de Residus d'eliminació de barreres (1 ascensor)1,00154,13154,1358,505,00
RE0464uCoordinació Seguretat i Salut d'eliminació de barreres (1 ascensor)1,00299,72299,72164,1413,64
RE0468uCoordinació Gestió de Residus d'eliminació de barreres (1 ascensor)1,00173,99173,9969,165,66
Observacions:
No s'hi inclou en aquesta partida el cost de cales a executar, en cas de que siguen necessaris per a redactar aquest projecte.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 30/04/2014
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?