?
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0467u

Coordinació Seguretat i Salut d'eliminació de barreres (4 ascensors)

1,00702,67702,67520,1622,5274,03
Treballs destinats a la Coordinació de Seguretat i Salut segons l'Estudi de Seguretat i Salut redactat per a les obres que es desenvolupen en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici plurifamilar amb 4 ascensors, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,024,10
%02%Costos indirectes0,038,85
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0188uVisita d'obra del coordinador de seguretat i salut (distància < 20 km)5,7368,88394,82315,2614,33
MOU0068hTècnic especialista superior. Nivell professional II (Font: IVE). / més informació2,7325,0068,3068,302,73
MOU0066hCoordinador / Tècnic superior. Nivell professional II (Font: IVE). / més informació2,7325,0068,3068,302,73
MOU0081hDirector / Tècnic superior. Nivell professional II (Font: IVE). / més informació2,7325,0068,3068,302,73
REU0763uCost mitjà de les primes de segur de responsabilitat professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,0050,0050,00
REU0762uCost mitjà de les taxes i aportacions per la gestió i visat d'un expedient en un col·legi professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,0040,0040,00
Perfil ?
Empresa: ?
Actualització 00/00/0000
Zona ?
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu