?
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0461u

Estudi de Gestió de Residus d'eliminació de barreres (2 ascensors)

1,00163,20163,2067,155,8041,15
Treballs destinats a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus per a les obres que es desenvolupen en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici plurifamilar amb 2 ascensors, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,021,34
%02%Costos indirectes0,034,71
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0063hTècnic1,3010,0013,0013,001,30
MOU0064hAuxiliar Tècnic2,308,0018,4018,402,30
MOU0066hCoordinador Tècnic1,1012,5013,7513,751,10
MOU0081hDirector Tècnic1,1020,0022,0022,001,10
REU0763uCost mitjà de les primes de segur de responsabilitat professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,0050,0050,00
REU0762uCost mitjà de les taxes i aportacions per la gestió i visat d'un expedient en un col·legi professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,0040,0040,00
Perfil ?
Empresa: ?
Actualització 00/00/0000
Zona ?
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu